Vildledende påstande om træfiber- og celluloseisolering

By Knauf Insulation on november 18, 2020

I oktober blev Hunton AB og Hunton AS dømt af den svenske Patent- och marknadsdomstolen for upassende markedsføring efter en stævning indgivet af brancheforeningen Swedisol i maj 2018.

Hunton har ifølge domstolens begrundelse fremsat fejlagtige og vildledende påstande om egenskaberne ved træfiber- og celluloseisolering, hvor det blandt andet er blevet hævdet, at denne har fordele i forhold til mineraluldsisolering, når det gælder miljø- og sundhedseffekter, fugtresistens og brandsikkerhed.

Hunton blev idømt en bøde på 2 millioner svenske kroner og forbydes at anvende formuleringer i sin markedsføring, som kan vildlede forbrugerne omkring produkternes ydeevne og sikkerhed.

Kenneth Ingemarsson, Technical and Marketing Manager Scandinavia, Knauf Insulation, kommenterer dommen således:

”Vi kan vel konkludere, at det er trist, at helt åbenlyse sager skal afgøres i juridiske processer ved domstolene. Men det er vigtigt at få en juridisk og transparent udtalelse og erklæring for hele branchen og alle aktører om, at der ikke findes noget ”magic” materiale. Uanset hvilken side og hvilket materiale, du vælger, er der fordele og ulemper.”

Læs pressemeddelelsen og dommen her.