Blog

Vi vil gerne føle os sikre i de bygninger, vi bor og arbejder i.

By Knauf Insulation
May 10, 2022

Vi ved alle, at vi ved at anvende isolering i en bygning kan hjælpe til at regulere dens temperatur og gøre den mere energieffektiv, men hvor sikker er isoleringen i vores boliger og på vores arbejdspladser?

Bidrager isolering til brandsikkerhed?

Det afhænger af, hvilke isoleringsmaterialer man anvender.

For at en brand kan udvikle sig, skal der tre elementer til:

  1. en varmekilde,
  2. ilt,
  3. brændstof.

I en bygning er brændstoffet et hvilket som helst brændbart indendørsmateriale, såsom møbler, tæpper, gardiner med mere. Ved at vælge ikke-brændbar isolering reduceres det potentielle indhold af brændstoffer, og man opnår den bedste ydeevne, både når det kommer til reaktion på brand og brandmodstand.

Reaktion på brand er materialets evne til at bidrage til udviklingen af en brand ved at agere som brændstofkilde, og brandmodstand er materialets evne til at modstå ild i en given periode for at forhindre spredningen af den og bevare bygningens integritet, så brugerne kan forlade bygningen sikkert, også når branden er fuldt udviklet.

Hvad er brandklassificering?

Alle isoleringsmaterialer tildeles en Euroclass-klassificering for deres reaktionsevne ved brand, hvilket hjælper os med at forstå, hvor meget ”brændstof” der tilføres bygningen, og hvordan et materiale vil bidrage i brandens udviklingsfaser.

Nedenstående graf viser, hvordan hver klassificering bidrager til en brand, og de almindelige isoleringsmaterialer, der har disse klassificeringer.

Det er bedst at vælge isolering med en klassificering på A1 eller A2-s1,d0 for at opnå det højeste niveau af brandsikkerhed og eliminere risikoen så vidt muligt. Materialer, der opnår A1 eller A2-s1,d0, producerer begrænset eller ingen røg og ingen flammende dråber, når de udsættes for brand.

Hvordan kan vi hjælpe?

Som du kan se i grafen, er glas- og stenmineraluldsisolering naturligt ikke-brændbart med den bedste A1- eller A2-s1,d0-klassificering. Samtidig går materialerne ikke på kompromis med de høje niveauer af termisk og akustisk isolering, og de bidrager til bedre indendørs luftkvalitet.

Da de fremstilles af forskellige råstoffer, har glas- og stenmineraluldsisolering lidt forskellig ydeevne. Du kan anvende dem til det samme, men der er anvendelsesområder, hvor den ene vil fungere mere optimalt.

Vores ikke-brændbare løsninger hjælper med at hæmme spredning af ild, bevare bygningens integritet og begrænse spredningen af ild og røg fra et område til et andet. Det giver sikre bygninger for brugerne.

Hvis du har nogen spørgsmål i forbindelse med brandsikkerhed, kan du kontakte vores tekniske supportteam i dag.