Blog

Vi vil gerne føle os sikre i de bygninger, vi bor og arbejder i.

By Knauf Insulation
May 10, 2022

Vi ved alle, at vi ved at anvende isolering i en bygning kan hjælpe til at regulere dens temperatur og gøre den mere energieffektiv, men hvor sikker er isoleringen i vores boliger og på vores arbejdspladser?

Bidrager isolering til brandsikkerhed?

Det afhænger af, hvilke isoleringsmaterialer man anvender.

For at en brand kan udvikle sig, skal der tre elementer til:

  1. en varmekilde,
  2. ilt,
  3. brændstof.

I en bygning er brændstoffet et hvilket som helst brændbart indendørsmateriale, såsom møbler, tæpper, gardiner med mere. Ved at vælge ikke-brændbar isolering reduceres det potentielle indhold af brændstoffer, og man opnår den bedste ydeevne, både når det kommer til reaktion på brand og brandmodstand.

Reaktion på brand er materialets evne til at bidrage til udviklingen af en brand ved at agere som brændstofkilde, og brandmodstand er materialets evne til at modstå ild i en given periode for at forhindre spredningen af den og bevare bygningens integritet, så brugerne kan forlade bygningen sikkert, også når branden er fuldt udviklet.

Hvad er brandklassificering?

Alle isoleringsmaterialer tildeles en Euroclass-klassificering for deres reaktionsevne ved brand, hvilket hjælper os med at forstå, hvor meget ”brændstof” der tilføres bygningen, og hvordan et materiale vil bidrage i brandens udviklingsfaser.

Nedenstående graf viser, hvordan hver klassificering bidrager til en brand, og de almindelige isoleringsmaterialer, der har disse klassificeringer.

Det er bedst at vælge isolering med en klassificering på A1 eller A2-s1,d0 for at opnå det højeste niveau af brandsikkerhed og eliminere risikoen så vidt muligt. Materialer, der opnår A1 eller A2-s1,d0, producerer begrænset eller ingen røg og ingen flammende dråber, når de udsættes for brand.

Hvordan kan vi hjælpe?

Som du kan se i grafen, er glas- og stenmineraluldsisolering naturligt ikke-brændbart med den bedste A1- eller A2-s1,d0-klassificering. Samtidig går materialerne ikke på kompromis med de høje niveauer af termisk og akustisk isolering, og de bidrager til bedre indendørs luftkvalitet.

Da de fremstilles af forskellige råstoffer, har glas- og stenmineraluldsisolering lidt forskellig ydeevne. Du kan anvende dem til det samme, men der er anvendelsesområder, hvor den ene vil fungere mere optimalt.

Vores ikke-brændbare løsninger hjælper med at hæmme spredning af ild, bevare bygningens integritet og begrænse spredningen af ild og røg fra et område til et andet. Det giver sikre bygninger for brugerne.

Hvis du har nogen spørgsmål i forbindelse med brandsikkerhed, kan du kontakte vores tekniske supportteam i dag.

Nyheder
Knauf Insulation Finland Koli Hotel view

Innovativt partnerskab for energieffektivt hotelbyggeri i den smukke Koli Nationalpark, Finland

Knauf Insulation Finland har indledt et samarbejde med Lämmin Koti OY i et spændende hotelbyggeri i Koli Nationalpark, Finland. Formålet med samarbejdet er at tilbyde glasuldsisolering af høj kvalitet og bidrage til øget energieffektivitet i byggeprocessen.

Tero Mäkinen, der er sælger for Knauf Insulation Finland, mødte ejeren af Lämmin Koti, Markku Väänänen, på hotelpladsen i Koli, hvor Lämmin Koti-teamet arbejdede med loftsisolering. Lämmin Koti fejrer sit 10 års jubilæum i år og har siden starten været specialiseret i renoverings- og byggeløsninger, der forbedrer energieffektiviteten i hjemmemiljøer.

Fokuseringen på glasuld har givet resultater.

Markku Väänänen er begejstret for samarbejdet: ”I de seneste år har vi haft et stærkt fokus på at installere glasuldsisolering, og Knauf Insulation har været en pålidelig samarbejdspartner siden begyndelsen Vi har etableret vores position i Joensuu og Norra Karelen og er nu godt kendt for vores ekspertise inden for glasuldsisolering.”

Lämmin Koti gennemfører projekter af forskellig størrelse, og den øgede efterspørgsel på ekstra isolering som følge af stigende energiudgifter har fået både boligforeninger og privatpersoner til at bestille deres tjenester. Ud over disse projekter er virksomheden nu involveret i det store hotelbyggeri i Koli, hvor isoleringen af loftet er en vigtig del af arbejdet. Selvom byggeaktiviteterne er aftaget i den senere tid, er behovet for ekstra isolering blevet ved at vokse.

Lämmin Koti har også planer om at udføre flere projekter med supplerende isolering til facader, hvor Knaufs Supafil-glasuld kan bruges til at forbedre energieffektiviteten ved renovering af ældre bygninger. Virksomheden ser et betydeligt potentiale i denne slags projekter i fremtiden og har allerede lavet vægisolering i både nye og ældre huse.

Markku Väänänen fremhæver fordelene ved Knaufs Supafil Frame-produkt og fortæller, at når man blæser Knaufs isolering ind på et mørkt og trangt loft, forstår man, hvilken fordel det er at blæse med hvid uld. ”Hvid uld virker meget bedre for installatøren, hvilket garanterer bedre arbejdskvalitet”, fortæller Markku.

Miljøvenlighed handler om mere end bare at bruge genanvendte materialer som råstof.

”Let glasuld og en stor lastkapacitet er en fordel for både os og kunden”, fortsætter Markku Väänänen. ”Stigende udgifter til brændstof og energi påvirker også os. Produktet er fremstillet af genbrugt glas og har en fremragende transportvægt i forhold til de blæste kubikmeter. Når vi kan få plads til flere hundrede kubikmeter uld i vores køretøj, sparer vi unødige transporter tilbage til lageret. Det er særligt positivt her i Norra Karelen, hvor vi skal dække store afstande.”

”Det er alt sammen relateret til Knauf Insulations bredere miljøtænkning, hvor fokus ikke bare er på råmaterialerne, men også på energien, der indgår i fremstilling og transport. Isolering var tidligere lidt ligesom at gå med en dynejakke i koldt vejr. Det handlede først og fremmest om at holde huset varmt. Vi har længe talt for et bredere syn på miljøvenlighed. Råmaterialerne i sig selv er ikke nok længere, selvom genbrugt glas er et udmærket udgangspunkt som råstof til isolering. Der er mange andre faktorer relateret til produktion og transport, som vi hele tiden forsøger at gøre mere miljøvenlige,” afslutter Markku Väänänen.

13.07.2023