VED AT ISOLERE ALLE EUROPÆISKE BOLIGBYGNINGER KAN ENERGIEN TIL RUMOPVARMNING REDUCERES MED 44 %

By Annika Gillholm
januar 30, 2023

En forbedring af isoleringen i alle eksisterende boligbyggerier i EU ville ifølge en ny rapport signifikant bidrage til energisikkerheden i EU og til at indfri EU’s mål om nuludslip i 2050 ved at begrænse energien til rumopvarmning af bygninger med 44 % sammenlignet med 2020.

Rapporten fra Building Performance Institute Europe (BPIE), der er udarbejdet i samarbejde med Knauf Insulation, viser forskningsmodeller, der afslører, hvordan energibesparelser på op til 777 TWh – svarende til elforbruget i Tyskland og Spanien samlet – ville kunne nås ved at renovere EU’s boligbygninger komplet.

David Ducarme, Knauf Insulations Group Chief Operating Officer og Deputy CEO, siger: ”Invasionen af Ukraine har vist, hvor skrøbeligt Europas energisystem er og fremskyndet behovet for den dristige, transformerende og robuste tilgang, som anbefales i denne rapport.”

”Ved simpelt hen at isolere alle boligbygninger i Europa kan vi reducere den energi, der skal bruges på rumopvarmning med 44 %. Denne rapport viser den gyldne mulighed, som Europa må udnytte nu for at sikre sin energiuafhængighed og yde et betydeligt bidrag til klimahandlingen.”

Rapport viser en tydelig vej fremad

Inden invasionen stod Rusland bag mere end 40 % af EU’s samlede gasforbrug, 27 % af olieimporten og 46 % af kulimporten. Derudover er bygninger samlet ansvarlige for 40 % af Europas energiforbrug og 36 % af udslippet af drivhusgasser.

Quentin Galland, Knauf Insulations Group Public & Regulatory Affairs Director, siger: ”Knauf Insulation har løbende arbejdet på at sætte energieffektivitet og bygningsrenovering højt på enhver politisk dagsorden, men nu er kravet til at handle større end nogensinde. Og denne rapport viser en tydelig vej fremad – vi er nødt til hurtigt at skrue op for renoveringen af alle boligbygninger frem mod 2050.”

”Knauf Insulation bakker fuldt op om rapportens konklusioner om at renovere alle bygninger samt at gøre revideringen af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) og mindstenormerne for energimæssig ydeevne (MEPS) mere effektive i forhold til at fremme den ”gennemgribende renovering”, der er et udtryk for markante, kvantificerbare energibesparelser i bygninger.”

Oliver Rapf, BPIE Executive Director: ”Bygninger skal behandles som vital infrastruktur, der bidrager til EU’s energisikkerhed og klimaneutralitet. Gennemgribende renovering bør være en af EU’s højeste prioriteter i energikrisen.

De endelige forhandlinger om EPBD i de kommende måneder bør definere gennemgribende renovering som standarden og munde ud i renoveringskrav, der leverer i forhold til denne standard, er fair og understøttet af attraktiv økonomisk support til alle, der brug for det.”

Offentlig finansiering skal understøtte gennemgribende renoveringer

Europas boligbygninger har et stort spild, og Europa-Kommissionen estimerer, at 75 % af EU’s bygningsmasse er energi-ineffektiv, med under 1 % af bygningerne, der renoveres hvert år.

Ifølge rapporten ville en komplet renovering af boligbygningerne spare mindst 50 % i det endelige energiforbrug, der går til rumopvarmning, i en tredjedel af EU-landene, og over halvdelen af landene ville opnå besparelser på mindst 45 %.

Rapporten konkluderer, at revideringen af EPBD bør sikre, at projekter med gennemgribende renovering prioriteres, mens MEPS bør fokusere på at forbedre de bygninger i Europa, der klarer sig dårligst. Offentlig finansiering, inklusive nødhjælp, genopretningsfonde og støtteordninger, bør alle udformes, så de understøtter gennemgribende renovering af bygninger, og de fossile brændsler udfases helt.
 

Hvordan er BPIE-undersøgelsen udført?

Rapporten undersøger resultaterne af to renoveringsscenarier, som BPIE opstillede for tiden frem til 2050.

Et scenarie fokuserede på effekten ved, at alle boligbygninger i EU renoveres komplet frem til 2050. I det andet scenarie ville 2 % af bygningerne – procentdelen foreskrevet af Kommissionen – blive renoveret hvert år frem til 2050.

Modellerne viste, at 30 % af bygningerne ville være urenoverede i 2050 med 2 % renoveringsprocenten, og 235 TWh i potentielle endelige energibesparelser – svarende til Australiens elforbrug – ville gå tabt.

Men i modellen med komplet renovering – der antog, at renoveringsprocenten som minimum skulle fordobles til 2 % i 2030, derefter nå 3 % i 2035 og 4 % i 2040 – ville renovering af alle boligbygninger frem mod 2050 give en potentiel energibesparelse på 777 TWh eller en reduktion i energibehovet ved rumopvarmning i boligbygninger på 44 % (sammenlignet med 2020).

Nyheder
Knauf Insulation Finland Koli Hotel view

Innovativt partnerskab for energieffektivt hotelbyggeri i den smukke Koli Nationalpark, Finland

Knauf Insulation Finland har indledt et samarbejde med Lämmin Koti OY i et spændende hotelbyggeri i Koli Nationalpark, Finland. Formålet med samarbejdet er at tilbyde glasuldsisolering af høj kvalitet og bidrage til øget energieffektivitet i byggeprocessen.

Tero Mäkinen, der er sælger for Knauf Insulation Finland, mødte ejeren af Lämmin Koti, Markku Väänänen, på hotelpladsen i Koli, hvor Lämmin Koti-teamet arbejdede med loftsisolering. Lämmin Koti fejrer sit 10 års jubilæum i år og har siden starten været specialiseret i renoverings- og byggeløsninger, der forbedrer energieffektiviteten i hjemmemiljøer.

Fokuseringen på glasuld har givet resultater.

Markku Väänänen er begejstret for samarbejdet: ”I de seneste år har vi haft et stærkt fokus på at installere glasuldsisolering, og Knauf Insulation har været en pålidelig samarbejdspartner siden begyndelsen Vi har etableret vores position i Joensuu og Norra Karelen og er nu godt kendt for vores ekspertise inden for glasuldsisolering.”

Lämmin Koti gennemfører projekter af forskellig størrelse, og den øgede efterspørgsel på ekstra isolering som følge af stigende energiudgifter har fået både boligforeninger og privatpersoner til at bestille deres tjenester. Ud over disse projekter er virksomheden nu involveret i det store hotelbyggeri i Koli, hvor isoleringen af loftet er en vigtig del af arbejdet. Selvom byggeaktiviteterne er aftaget i den senere tid, er behovet for ekstra isolering blevet ved at vokse.

Lämmin Koti har også planer om at udføre flere projekter med supplerende isolering til facader, hvor Knaufs Supafil-glasuld kan bruges til at forbedre energieffektiviteten ved renovering af ældre bygninger. Virksomheden ser et betydeligt potentiale i denne slags projekter i fremtiden og har allerede lavet vægisolering i både nye og ældre huse.

Markku Väänänen fremhæver fordelene ved Knaufs Supafil Frame-produkt og fortæller, at når man blæser Knaufs isolering ind på et mørkt og trangt loft, forstår man, hvilken fordel det er at blæse med hvid uld. ”Hvid uld virker meget bedre for installatøren, hvilket garanterer bedre arbejdskvalitet”, fortæller Markku.

Miljøvenlighed handler om mere end bare at bruge genanvendte materialer som råstof.

”Let glasuld og en stor lastkapacitet er en fordel for både os og kunden”, fortsætter Markku Väänänen. ”Stigende udgifter til brændstof og energi påvirker også os. Produktet er fremstillet af genbrugt glas og har en fremragende transportvægt i forhold til de blæste kubikmeter. Når vi kan få plads til flere hundrede kubikmeter uld i vores køretøj, sparer vi unødige transporter tilbage til lageret. Det er særligt positivt her i Norra Karelen, hvor vi skal dække store afstande.”

”Det er alt sammen relateret til Knauf Insulations bredere miljøtænkning, hvor fokus ikke bare er på råmaterialerne, men også på energien, der indgår i fremstilling og transport. Isolering var tidligere lidt ligesom at gå med en dynejakke i koldt vejr. Det handlede først og fremmest om at holde huset varmt. Vi har længe talt for et bredere syn på miljøvenlighed. Råmaterialerne i sig selv er ikke nok længere, selvom genbrugt glas er et udmærket udgangspunkt som råstof til isolering. Der er mange andre faktorer relateret til produktion og transport, som vi hele tiden forsøger at gøre mere miljøvenlige,” afslutter Markku Väänänen.

13.07.2023