Vælg den rette isolering til brandsikring

By Anonymous on marts 25, 2015

Ingen ønsker at skyde genvej, når det gælder brandsikringen af en bygning.
Af og til opstår spørgsmålet i forhold til isolering: glasuld eller stenuld?
– Gør det ikke sværere, end det er. A1-klassificeret isolering er bedst, og med nogle få undtagelser er alle vores produkter A1. Her er man nødt til at være bedst, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation Norden.

Euroklass-systemet for byggeprodukters brandtekniske egenskaber (se faktaboks) har afløst tidligere nationale systemer i de nordiske lande. De syv klasser går fra E og F, syntetiske materialer eller ikke-brandklassificeret materiale, til A1, som består af ikke-brændbart materialer.
– Alle vores isoleringsprodukter er med nogle få undtagelser A1-klassificerede. Undta­gelsen er papirbeklædte produkter, og de er A2-klassificerede, siger Kenneth Ingemarsson.
Når det gælder brandsikring, er de to mineraluldstyper – glasuld og stenuld – med andre ord lige gode. At stenuld har et højere smeltepunkt har en meget lille praktisk betydning ifølge Kenneth Ingemarsson.
– Om en brand udvikler 500 grader eller 1.000 grader spiller ikke den store rolle – bygningen står i flammer under alle omstændigheder.

Har også stenuld
Stenuld har dog sin rolle på markedet, men primært til industrier og processer, der udvikler høje temperaturer med krav om større trykstyrke og brandmodstandsevne. Til disse formål har Knauf Insulation også produkter i stenuld.
– Men tradition, kultur og gamle vaner spiller en vis rolle i traditionelt byggeri, ved at vi har indenlandsk produktion. Udviklingen taler dog for, at glasulden tager en stadigt større markedsandel, siger Kenneth Ingemarsson og fremhæver en række fordele ved glasuld.

  • Glasuld vejer næsten halvt så meget med samme lambdaværdi (varmeledningsevne).
  • Glasuld opfattes af mange som nemmere at skære i og arbejde med.
  • Glasuld kan tit komprimeres mere og er derfor nemmere at transportere.

Overholder fuldt ud byggereglerne
Den svenske byggebranche kontrolleres og styres af Boverket og dets byggeregler, BBR. I BBR er der eksempelvis funktionskrav til isolering i forbindelse med nybyggeri og ombygning.
– For isolering ved skorstene er der krav om ikke-brændbart materiale, og i den generelle rådgivning præciseres det med, at isoleringen skal kunne modstå skorstensbrand. Der er det laveste krav A2s1, hvilket betyder, at materialet er ikke-brændbart og kun udvikler lidt røg og ingen brændende dråber. Man kan derfor sige, at A1-klassificeret isolering fuldt ud opfylder de krav, siger Anders Johansson, brandingeniør hos Boverket.
Al isolering, som klassificeres som A1, er ikke-brændbart, men det kan i visse tilfælde – f.eks. i forbindelse med ildsteder og skorstene – alligevel være en god ide at bruge stenuld i stedet for A1-klassificeret glasuld, vurderer han.
– Den har et højere smeltepunkt, og i tilfælde af skorstensbrand kan det jo være godt med et produkt, der ikke deformeres eller skal skiftes ud.

Sådan klassificeres brandbeskyttelse

  • Euroklass er navnet på det europæiske klassifikationssystem for byggeprodukters brandtekniske egenskaber. Det består af to systemer, et for gulvbelægninger og et for øvrige byggeprodukter.
  • Begge systemer opdeler produkterne i kvaliteter fra A til F, hvor de, som klassificeres som A1 og A2, er ikke-brændbare materialer.
  • Både glasuld og stenuld klassificeres som ikke-brændbare i den højeste klasse, A1. Stenuld har en højere fremstillingstemperatur end glasuld og påvirkes ved brand senere end glasuld. Men forskellen er ikke så vigtig ved en brand, fordi andre byggematerialer reagerer hurtigere på ild og varme.
  • Glasuld og stenuld har ens funktion – brandmodstandsevne i mindst 60 minutter, når de er beskyttet i en væg mod direkte eksponering for brand, f.eks. en almindelig væg.