Tykkere isolering eller lavere lambda?

By Nicole Dendulk on december 13, 2019
Kronvall

I byggekredse diskuteres det nogle gange, hvordan man bedst kan øge den varmeisolerende evne i en konstruktion. Skal man gå efter en tykkere isolering? Eller bruge et isoleringsmateriale med lavere lambdaværdi? Vi spørger Johnny Kronvall, professor emeritus i byggeteknik, der er stærkt engageret i energieffektive og bæredygtige løsninger i byggebranchen.

Et bedre isolerende materiale – med lavere lambdaværdi – betyder, at varmeisoleringsevnen i konstruktionen øges, uden at den bliver tykkere. Man kan for eksempel med samme varmeisoleringsevne gå en dimension ned i regeltræ eller undgå yderligere et lag krydsende reglar til en træregelvæg.

Flere fordele ved lavere lambda

Med faste udvendige mål for en bygning indebærer det også, at det brugbare gulvareal bliver en del større. En isoleringsplade med lavere lambdaværdi er desuden tyndere, hvilket betyder, at formstabiliteten og håndterbarheden øges. Det betyder igen reducerede materialeskader og bedre ydeevne i den isolerede konstruktion – noget der også påvirker væggens varmeisoleringsevne positivt.

Øget tykkelse fungerer – et tag

Hvis man bare øger isoleringstykkelsen, bliver det mindre og mindre effektivt, jo mere velisoleret konstruktionen er. Mens en svagt isoleret konstruktion kun behøver en isolering, der er nogle få centimeter tykkere, for at opnå en betydeligt bedre U-værdi, kræver en kraftigt isoleret konstruktion en større tilføjelse i tykkelsen, for at samme effekt opnås. Sidstnævnte gælder ofte moderne velisolerede konstruktioner. Hvis man vil forbedre den varmeisolerende evne yderligere i den slags konstruktioner, er det meget mere effektivt – både omkostningsmæssigt og teknisk – at vælge et isoleringsmateriale med lavere lambdaværdi.

Professorens tips

Kort sagt – hvis du skal gøre noget dårligt bedre, altså ved renovering, skal du sørge for, at isoleringen bliver tykkere. Og brug også her gerne materialer med lavere lambdaværdi. Hvis du skal gøre noget godt endnu bedre, dvs. Ved nybyggeri, skal du altid vælge isolering med lavere lambdaværdi. Det er min faste overbevisning, at den nemmeste og bedste metode til at bygge nyt og isoleringseffektivt (Lambda 33!) på en rationel, fejlsikker og ressourcebesparende måde er at vælge moderne løsmimger med granulat. Uden tvivl.

Diagram

Sådan fungerer det

Vælg isoleringstykkelse. Skift til bedre lambdaværdi: kør vertikalt nedad fra et vilkårligt punkt, og aflæs, hvor meget U-værdien falder. Undersøg derefter, hvor meget isoleringstykkelsen ville skulle øges for at opnå samme U-værdireduktion ved at følge kurven, indtil du rammer den U-værdi, som du reducerede til ved hjælp af bedre lambda. Konklusion: En bedre lambdaværdi er klart mere gavnligt end en forøgelse af tykkelsen, jo tykkere isolering man har.

 

Kort om Kronvall

Johnny Kronvall er professor emeritus i byggeteknik og teknologi-doktor i bygningsfysik. Han har en solid karriere bag sig inden for bygningsfysik og energistyring. Bæredygtigt byggeri er en vigtig del af arbejdet for Johnny, der i dag arbejder som Senior Advisor i software-virksomheden StruSoft AB, der forsyner byggebranchen med tekniske beregningsprogrammer af forskellig slags.