Tager erfaringen med helt op i trætoppen

By Knauf Insulation on december 16, 2020

Kunderne hos bygherren ’Bjarne Brath A/S Bygge- og Entreprenørfirma’ har nydt godt af Jan Nielsens kunnen nu i 16 år. Jans rolle er at være bindeled mellem tømmerhandelen, bygherren og slutkunden. Hér trækker han på sin baggrund og rådgiver på en både optimal og behagelig måde hele processen igennem. Og lige netop det, erfarer vi, er så vigtigt for kunden. Læs med hér om det tætte samarbejde Bjarne Brath A/S og Løvtag A/S som kunde har haft – samt om hvilken forskel Knauf Insulation gjorde under byggeriet.

Jan Nielsen er udlært tømrer og har arbejdet på kontoret som beregner og projektleder nu i 11 år. Undervejs har han været med på mange spændende projekter som fx isoleringen af ”Løvtag” – en række træhuse i Hadsund vest for Hobro og nord for indsejlingen til Mariager Fjord. Husene er ekstra spændende, fordi de er placeret på metalpæle bygget hele 3 m i højden rundt om de store træer. Valget af isolering til dette anderledes byggeri blev Knauf Insulations EcoBatt L 37. Valgt fordi det ligger godt i tråd med tanker og krav om bæredygtighed og kvalitet samt slutkunden Løvtags forventninger.

Det var let at vælge Knauf Insulation

Som Jan fortæller, har det været vigtigt, at både svende og lærlinge er glade for at arbejde med Knaufs produkter. Alle har fremhævet, at det er let at have med at gøre. Og så hverken klør eller kradser det på samme måde, som fx mineral- og stenuld gør. Jan husker tilbage: ”Den første gang, vi skulle arbejde med Knaufs produkter, var vi selvfølgelig skeptiske. Hvad var nu det for noget? Det var f.eks. ikke helt let at skære med den fukssvans, vi plejede at arbejde med – men så vi fandt ud af, at vi bare skulle have den rigtige kniv fra Knauf. Så gik det som smurt! Herefter varede det ikke længe, før vi foretrak netop denne leverandør.”

Spændende at bevæge sig op i ukendt terræn

Vi har også talt med slutkunden Løvtag A/S, som har været meget tilfreds med Jan Nielsens arbejde. Direktør Nanna Balsby fra Løvtag A/S siger, at der fra starten var stor velvilje hos Bjarne Brath og Jan Nielsen om at få projektet til at lykkes. Også selv om ingen af dem vidste, hvad de gik ind til. Som Nanna siger: ”Denne problemløsende tilgang er, hvad der har fået – og fortsat får –  byggeprocessen til at køre lige i sporet. Helt fra starten arbejdede vi i ukendt land, og der opstod hele tiden nye udfordringer og spørgsmål. Men sammen fandt vi den mest optimale løsning. Drømmen var at skabe balance mellem kvalitet og finansiering. Kvaliteten vægtede nok lidt højere, men det er, fordi vi har været nødt til at vende hver en krone i disse investeringstunge år.”   

Fremtiden og valg af isoleringsprodukter

Noget af det, som Jan Nielsen lægger mest vægt på ved Knauf Insulations produktudvikling er, at de er i top. Som han siger: ”Knauf tilpasser sig markedet konstant. I starten havde de f.eks. ikke alle de produkter, som findes i dag! Deres bats var heller ikke så gode til at stå lodret, men det er de heldigvis nu. Og så dækker Knauf Insulation nærmest 100 % af vores behov, hvilket er smart: Vi anvender det i alle de byggerier, vi er involveret i.” Jan slutter med at fortælle: ”Selvom vi oplever en nedgang i byggeriet lige nu, gør det ikke noget, at det falder lidt. Det gik faktisk lige hurtigt nok. Så jeg håber, at det hele lander på et stabilt sted: En jævn strøm af ordrer er det store ønske lige nu og her. Selv er jeg på et godt sted hér på kontoret, hvor jeg ind i mellem også er i marken for at holde mig ajour med faget. Jeg er 53 nu og har i sinde at blive her til pensionen. Jeg håber selvfølgelig, at firmaet eksisterer til den tid - men med over 30 år på bagen skal det nok også kunne lade sig gøre.”