Supafil granuat – et løft for Karup Lufthavn

Supafil granuat – et løft for Karup Lufthavn

Flyvestation Karup i Jylland er Nordeuropas største militære flyveplads. Dermed bliver en renovering af bygningerne af naturlige grunde et stort projekt. Der er brugt cirka 20 ton Supafil til at isolere tagene på de omkring 40 bygninger, der er omfattet af renoveringen.

Flyvestation Karup er daglig arbejdsplads for omkring 3.500 personer fra hæren, flyvevåbnet og søværnet. Parallelt med militæret benyttes start- og landingsbanerne af den civile Karup Lufthavn, som betaler leje for at få adgang til banerne.
– For at få en idé om størrelsen af Flyvestation Karup kan man nævne, at der er 33 kilometer hegn rundt om lufthavnen, og så er det endda kun en femtedel af området, der er indhegnet, siger Dennis Engmann, som er leder for byggeafdelingen på Flyvestation Karup.
Lige nu foretages der en større renovering af lufthavnens bygninger med Hetag Syd som underleverandør. Fajstrup Tømrer og Snedker Forretning er en af underleverandørerne til tagarbejdet med ansvar for blandt andet lægning af 17.000 kvadratmeter nyt tagpap, 1.800 nye nedløbsrør og tagrender, beklædning med zink ved 500 meter tagudhæng og vindskeder samt efterisolering.

Flere fordele

– Til denne type av projekter der ofte en masse vinkler og hjørner gør det vanskeligt og tidskrævende at arbejde med traditionelle isoleringsplader, bruger vi Supafil granulat. Man slipper også for at bære alt materiale derhen, hvor det skal bruges, og det er medarbejdere, selvfølgelig glade for, siger Simon Pedersen, der driver Fajstrup Tømrer og Snedker Forretning.
Efterisoleringen har omfattet isolering af loftrummene, cirka 6.000 kvadrat­meter. Dagen, hvor vi besøger Flyvestation Karup, sprøjtes den sidste af de bestilte 48 paller med Supfil. Det tog to mand i alt fjorten dage at udføre arbejdet med efterisolering af bygningerne.
– Vi får masser af støtte og hjælp fra Michael Iversen fra Knauf Insulation. Ud over at hjælpe med beregninger på materialerne er han altid god at snakke med, når vi vil have det bedste ud af materialet, siger Simon Pedersen.

Hurtigt og effektivt

Han roser det smidige arbejde med løsuld. Maskinen og pallerne med isolering uden for husene passes af én person, mens en anden går med den 60 meter lange slange inde i bygningen og sprøjter løsulden ind.
– Maskinen har været guld værd. Investeringen tjener sig hurtigt hjem, samtidig med at vi ikke skal vente på underleverandører. I stedet kan vi styre vores tid selv. På den måde bliver vi virkelig effektive. Desuden kan udstyret let fyldes i varebilen, og så sætter vi en anhænger på, der er fyldt med Supfil, siger Simon Pedersen.

Tilfreds kunde

Fordelene bekræftes af Dennis Engmann.
– Fordi entreprenøren benytter Supfil, kan vi få meget mere gjort inden for det budget på ni millioner, der var afsat til projektet. Supafil granulat opfylder de stillede krave, og vi er naturligvis glade for at få mest muligt for pengene.
Og tilfredse kunder er naturligvis af stor betydning for Fajstrup Tømrer og Snedker Forretning, der har arbejdet med produkter fra Knauf Insulation i fem år.
– Vi vil ikke arbejde med andet. Det er let at arbejde med, det støver ikke, og det klør ikke. Vi er yderst tilfredse med både prisen, produkterne og supporten, siger Simon Pedersen.

Products used