OVERHOLDELSE

Ikke kun overholdelse af love, regler og anden lovgivning, men også overholdelse af etiske og samfundsmæssige standarder er grundlæggende værdier i Knauf Gruppen.

For at beskytte koncernen mod risici, skader og tab er det nødvendigt, at alle medarbejdere optræder ansvarligt og i overensstemmelse med disse love og standarder.

KNAUFS ADFÆRDSKODEKS
KNAUFS ADFÆRDSKODEKS

Pålidelighed, troværdighed og integritet er afgørende for vores forretningsmæssige succes. For os er det en selvfølge, at vi overholder love og regler i de lande, hvor vi har aktiviteter.