Nyhedsbrev - December 2016

By Anonymous on december 15, 2016

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker vores nyhedsbrev for at holde sig opdateret med nyheder fra vores operationer og fra isolering industrien generelt.

Jyderup Tømrer- og Murerforretning: Energirådgiverne vælger Supafil

Jyderup Tømrer- og Murerforretning Aps er også certificeret energirådgiver. Her er kun det bedste inden for valget af isolering godt nok.

– Fordelene ved Knauf Insulation er mange, og vi vælger Supafil Frame og Supafil Loft til alle vores isoleringsjob, både nybyggeri og renovering. Et ældre hus, der energirenoveres,
kan nemt gå fra G til C-standard, når vi er færdige, og for husejerenbetyder det mange dejlige kroner, som spares på opvarmning af huset.s e

Jyderup Tømrer- og Murerforretning Aps arbejder hovedsageligt i nærområdet i det vestlige Sjælland og har en halv snes medarbejdere.
Firmaet vokser støt takket være det lokale netværk og tilfredse kunder.
Det var anderledes, da krisen ramte Danmark i 2007. Der varder mange job, der forsvandt, noget, som man nu arbejder hårdt og
succesfuldt på at få tilbage.
 

– Ingen opgave er for lille, og alle kunder er lige vigtige, siger Andreas Poulsen, der er ansvarlig for administration og markedsføring
i virksomheden.
Virksomheden udfører stort set alt inden for byggeri og renovering, alt fra nybyggeri og tilbygning til renovering, tagdækning,
døre og vinduer. Derudover er de certificeret energirådgiver.

STORE BESPARELSER

– Vi vejleder vores kunder, så de får de bedste produkter på rette sted, siger Andreas Poulsen og
fortsætter.
 

– En boligejer kan spare en masse penge på at lade os gennemgå huset og se, hvor der skal gøres noget, og hvad der skal gøres.
Et vigtigt redskab er termografi for at se præcis, hvor huset lækker varme og har brug for ekstra isolering.
 

– Vi ved af erfaring, hvilke dele af huset der trænger mest, men det er ofte psykologisk vigtigt for kunden at se med egne øjne, hvor varmen forsvinder hen. Det giver også en ekstra sikkerhed for os.
Valget af isolering er også blevet truffet omhyggeligt.
 

– Vi arbejder med de produkter, som vi mener er bedst, og vi er certificerede til at indblæse Supafil Frame, Loft og Hulmur. Der er mange fordele ved Knauf Insulation, og vi vælger produktet til alle vores
isoleringsjob, fordi det er både bedre og billigere end andre produkter, som vi har prøvet.

GRUNDIGT UDDANNEDE

Kvalitet gennemsyrer også udførelsen. Virksomheden har taget kurser og er blevet certificeret af Knauf Insulation. Desuden har man regelmæssig kontakt med Knauf
Insulation for at få tip og ideer til at gå foran og kunne give kunderne den bedste service. Det er en selvfølge, at alle medarbejdere arbejder med korrekt beskyttelsesudstyr.
 

– Supafil er utrolig nemt at arbejde med, både i vægge og lofter.
Vi sparer utroligt meget tid med Knauf Insulations produkter. Tid, som kommer både os og kunderne til gode. Vi bruger deres produkter til både nybyggeri og energirenovering, siger Andreas Poulsen.
Og resultatet ved energirenovering er slående.
 

– Et ældre hus, som energirenoveres, kan let gå fra G til C-standard, når vi er færdige. For ejendommens ejer betyder det, at der spares mange dejlige kroner på opvarmning. Desuden har vi i Danmark en meget god og gunstig skatteordning for folk, der energirenoverer deres huse, forklarer Andreas Poulsen.

  •  

Gør det rigtige trods travlheden

Sverige står over for en enorm boligpolitisk udfordring. For at holde trit med befolkningstilvæksten er der brug for et nyt millionprogram magen til de boliger, der blev bygget fra 1965– 1975. Der er vi ikke endnu.

Gør det rigtige trods travlheden

Det viser en række forskellige statistikker.

I 2015 påbegyndte man opførelsen af ca. 45.000 nye boliger. Samme år færdiggjorde man omkring 35.000 boliger, parcelhuse og boligblokke. Alt sammen ifølge Sveriges Statistik.

Samtidig har bygge- og boligmyndigheden Boverket fastslået, at der er behov for mere end 700.000 boliger i 2015–2025. Og der er mangel på boliger i 250 af landets 290 kommuner.

Dette er et problem, der skal løses hurtigt, men jeg er ikke den, der sidder med svarene.
Til gengæld håber jeg, at beslutningstagerne i alle positioner – til trods for, at det haster – træffer beslutninger, som er bæredygtige også i fremtiden.

Og hvad angår energiløsninger har jeg en bestemt hensigt: satse på lavlambdaisolering!
Også her er der statistikker og beregninger, man kan støtte sig til. Johnny Kronvall, bygningsfysiker og professor emeritus i byggeteknik, har regnet på den store byggeudfordring. Han er kommet til den konklusion, at hvis man bygger 700.000 boliger og vælger isolering med lambda 33 i stedet for lambda 37, så opnår man årlige besparelser på energi svarende til opvarmningen af omkring 10.000 gennemsnitlige huse eller lige så meget energi som fjernvarmen står for i en mellemstor svensk
kommune såsom Täby.

Det er naturligvis en beregning med en vis fejlmargin, men det vigtigste er stadig størrelsen af besparelserne – både i penge og for miljøet.

Peter Isacsson
General Manager for Norden


ECOSE®-teknikken giver mange miljøpoint

Flere og flere boligejere vælger at miljøcertificere deres bygninger i forbindelse med renovering og nybyggeri.
Knauf Insulation er et naturligt valg – både økonomisk og miljømæssigt – for dem, der tænker langsigtet.

– Lavlambdaisolering er selvfølgelig en vigtig parameter, men udover det giver vores ECOSE®-teknologi mange
fordele ved miljøcertificering, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation Nordic.

I november blev LEEDv4 lanceret, en ny opdateret version af det mest kendte miljøcertificeringssystem (se faktaboks). I LEEDv4 bedømmes bygningen ud fra en bred vurdering af miljøhensyn, der spænder fra produktionen af byggematerialer og transport til energiforbrug og eventuel senere bortskaffelse ved slutningen af livscyklussen.

Det er en kompliceret proces, men en proces, der betaler sig såvel i forhold til bygningens funktion og driftsomkostninger som dens langsigtede værdi. Og Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation, hjælper gerne i spørgsmål vedrørende valg af isolering i forbindelse med miljøcertificering.

LIVSCYKLUSPERSPEKTIV

– Grundlæggende bygger al miljøcertificering på EPD, Environmental Product Declaration, som er en miljødeklaration af et produkt. EPD giver sammenlignelige oplysninger om de miljømæssige konsekvenser af produkter i et livscyklusperspektiv, siger Kenneth Ingemarsson og fortsætter.

– Al isolering fra Knauf Insulation har en EPD og kan således anvendes i en miljøcertificering. EPD gør en sammenligning transparent og enkel, noget som ifølge Kenneth Ingermarsson taler til Knauf Insulations fordel.
Det at isoleringen hovedsagligt fremstilles af genindvundet glas giver f.eks. vigtige
point i LEED. De gode isoleringsegenskaber er også kombineret med noget unikt: det patenterede bindemiddel ECOSE®, der ikke er tilsat formaldehyd.

MINDRE UDLEDNING

– Vores ECOSE®-produkter har bedre resultater over en livscyklus end branchens standard. Teknologien giver også god akustisk ydeevne og termisk komfort.

– Sidst men ikke mindst understreger det nye LEEDv4 behovet for at reducere udledningen af flygtige organiske forbindelser i luften. Der kan ECOSE® bidrage med den højeste score, fordi de ikke indeholder tilsat formaldehyd, siger Kenneth Ingemarsson og peger på, at ECOSE®-teknologien er blevet certificeret til højeste standard af Eurofins, Indoor Air Comfort Gold, og har fået A+ mærkning i Frankrig.


Delvist opnåede miljømål – men arbejdet fortsætter

Knauf Insulation præsenterede for nylig sin bæredygtighedsrapport for 2015. Og den viser en meget positiv udvikling.
Udgangspunktet er de ambitiøse miljømål, som virksomheden opstillede i 2010. Målet var bl.a. frem til 2020 at reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 20 procent, reducere mængden af affald til deponi til nul og nedbringe udledningen til vandmiljøet med 50 procent.

Sidste år – halvvejs mod slutåret 2020 – har Knauf Insulation allerede nået målet hvad angår udledningen til vandmiljøet! Arbejdet med at mindske udledningen yderligere fortsætter naturligvis. Samtidig bemærkes, at energiforbruget og udledningen af kuldioxid
er reduceret med omkring 17 procent og at mængden af affald til deponi er faldet med næsten 60 procent i forhold til 2010.
Vil du vide mere om Knauf Insulations miljøarbejde? Gå ind på www.knaufinsulation.com, og søg efter ”Sustainability Report”.

Pålidelig partner

Puumerkki har gennem årene fået et stærkt fodfæste inden for træbyggeri i det sydvestlige Finland (’Egentlige Finland’).

Virksomheden henvender sig til byggefirmaer, forhandlere, boligindustrien og industriel anvendelse af træ i Finland og Baltikum.

Men verden ændrer sig, og derfor er selskabet også nødt til at ændre sig. Selv et firma, der har specialiseret sig i træbaserede byggematerialer, skal kunne tilbyde et stadig mere varieret produktsortiment.

– I fremtiden vil folk kunne købe flere produkter på et og samme sted. Størstedelen af vores salg består stadig af tømmer og brædder, men vores hensigt er at vokse på byggeområdet med en række andre produkter. Isolering er en af disse produktgrupper, siger sælger Jari Salomaja, som hos Puumerkki er ansvarlig for varesalg til byggefirmaer i det sydvestlige Finland.

MANGE KVADRATER I EN PAKKE

Puumerkki har gennem nogle år solgt og opbevaret Knauf Insulations isoleringsprodukter i den sydvestfinske region. Produkterne sælges især til byggefirmaer, og ifølge Jari Salomaja er det en stor fordel, at Knaufs isolering er effektivt pakket, og at der kan være mange kvadrater i en pakke.

– Effektiv emballering muliggør en effektiv opbevaring og reducerer transportomkostningerne. Eftersom vi har plads til tilstrækkeligt med produkter på vores lager, behøver kunden ikke selv opbevare produkterne. Vi kan hurtigt levere endda store mængder isolering til byggearbejdspladserne, siger han.

Også isoleringens kvalitet får ros af Salomaja. Knauf Insulations uld er nem at håndtere, har en god isoleringsevne og klarer fugt godt.
Også brandklasse A1 taler for at vælge Knaufs isolering til forskellige sammenhænge.

BEVIDSTHEDEN ØGES GENNEM SAMARBEJDE

Jari Salomaja siger, at Knauf Insulation er en meget vigtig samarbejdspartner for Puumerkki. Ifølge ham kender man i det sydvestlige Finland Knauf ganske udmærket fra tidligere, primært for deres gipsplader. Nu er man i byggebranchen også begyndt at forbinde virksomheden med isolering.
Det er dog ikke noget, der er sket helt at sig selv. Puumerkki har aktivt ført salgskampagner og har gennemført markedstiltag sammen med Knauf Insulation.

– For eksempel har vi i Björneborg om kort tid en præsentation af Knauf Insulation, og det er hensigten også at organisere en lignende i Åbo. Ifølge Salomaja har Knauf Insulations stærke engagement i samarbejdet med Puumerkki betydet, at det har været nemt for Puumerkki at engagere sig med Knauf Insulation. Fordelene er gensidige.

– Fordi vi har en god kontakt til virksomhederne i regionen inden for træbyggeri og kender vores kunder godt, så tror jeg, vi er en vigtig distributør for Knauf Insulation. Når vi er i kontakt med kunderne vedrørende spørgsmål om træmaterialer, kan vi også tilbyde isoleringsprodukter, siger Salomaja.

Skoglunds vælger EcoBatt35: Økonomien og tømrerne styrer

Det ene projekt afløser det andet for byggefirmaet Skoglunds i Leksand: nye lejligheder og nyt bankkontor i Leksand og opførelsen af et stort forlystelsessted i Falun. Der er en fællesnævner: EcoBatt35 fra Knauf Insulation.

– Vi ser på værdier som driftsøkonomi, brandsikring og lydisolering. Og så vil 95 procent af tømrerne gerne have Eco- Batt, fordi det kløer mindre og er nemt at arbejde med, siger Sivert Andersson, arbejdsleder hos Skoglunds. EcoBatt er ikke nyt for Skoglunds. Isoleringen har været anvendt før ved bl.a. opførelsen af Mora Resecentrum og ombygningen af Leksands Sparbank i Rättvik samt Brf Rosens lade i Leksand.

– Den var rigtig god der, og med den nye, lavere lambda-værdi er valget endnu nemmere, siger Sivert Andersson, der køber al isoleringen hos AB Karl Hedin i Leksand. Efter ombygningen af sparekassens filial i Rättvik forestår ombygningen af Leksands Sparbanks hovedkontor på den meget passende adresse Sparbanksgatan 1 i Leksand. Huset i tre plan skal tilpasses i tre etaper til dagens virkelighed, hvilket betyder mindre håndtering af kontanter og mere plads til møder.

– Det er naturligvis vigtigt med et lavt støjniveau, så vi har 70 centimeter EcoBatt i indervæggene, siger Sivert Andersson.

VED BREDDEN AF ELVEN

Samtidig opfører Skoglunds nye lejligheder på den anden side af Österdalälven. Sommeren 2014 var 16 lejligheder klar til indflytning i Brf Rosen lige ved bredden af elven. Den succes bliver nu fulgt op med yderligere otte lejligheder i Brf Liljan lige ved siden af. I november blev fundamentet støbt, og indflytningen er beregnet til sommer.

– Driftsøkonomien bliver kun vigtigere og vigtigere, når man bygger nyt. I ydervæggene lægger vi 170 mm EcoBatt35, siger Sivert Andersson. Også i Falun har Skoglunds et interessant projekt som medejer i Falun Bowling & Krog. På Myntgatan i Falun opføres et 2.500 kvadratmeter stort forlystelsesområde med blandt andet ti bowlingbaner, natklub med plads til 900 personer, restaurant, bar og lounge, som skal stå klart i efteråret 2017.

– Her bliver lydisoleringen sammen med driftsøkonomien et vigtigt aspekt. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det bliver EcoBatt,
 siger Sivert Andersson.