Nyhedsbrev - Maj 2016

By itradmin on May 18, 2016

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker vores nyhedsbrev for at holde sig opdateret med nyheder fra vores operationer og fra isolering industrien generelt.

Lambda 35 – ny standard for bedre økonomi og miljø

Nu øger Knauf Insulation kvaliteten på standardproduktet EcoBatt – men prisen bliver den samme.
Ved at sænke lambdaværdien til 35 øges energieffektiviteten: det sparer penge for kunden, det er bedre for miljøet, og det gør produktet mere attraktivt hos forhandlerne.
– Det her er endnu et lille skridt – men et vigtigt skridt – mod bedre energiforbrug i boliger og andre bygninger, siger Peter Isacsson, chef i Norden for Knauf Insulation.

Nye EcoBatt lanceres med den lavere lambdaværdi 35. Ændrede produktionsmetoder betyder endnu bedre isoleringsevne, men både vægten og prisen er den samme.
– Det er yderligere et skridt i den rigtige retning og ligger helt på linje med hårdere kravspecifikationer i byggebranchen og en større bevidsthed, når det gælder miljø og bygningers økonomi over en hel livscykel, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation Norden.

Hurtig udvikling
Der ligger nye produktionsmetoder bag forbedringen af EcoBatt, og ifølge Kenneth Ingemarsson fortsætter arbejdet med at udvikle glasuldens kvalitet og egenskaber.
– For ikke så mange år siden havde vi en lambdaværdi på omkring 40 som standard. Nu er vi på 35, og udviklingen går kun i én retning for os som glasuldsproducent. I det her race har stenuldsproducenterne svært ved at følge med, eftersom lavere lambda for dem er ensbetydende med højere densitet, tungere konstruktioner, et vanskeligere materiale at arbejde med og højere transportomkostninger.

-----

Lambda 35 er ingen revolution, men ...

Nogle ting sker pludseligt og på revolutionerende vis. I den moderne historie er der en række markante begivenheder, som markerer begyndelsen på noget nyt. Bare for at tage nogle eksempler kan man nævne Berlinmurens fald i 1989 og Apples første iPhone i 2007 (ja, smartphones er ikke engang 10 år gamle!).
Andre ting sker løbende og kan være svære at forstå i begyndelsen, indtil du en dag indser, at hverdagen er blevet forandret. At så godt som alle og enhver havde en trykt morgenavis for nogle år siden, er for eksempel ikke en selvfølge i dag.
At vi hos Knauf Insulation sænker lambdaværdien på vores EcoBatt-produkter til 35 er ingen revolution. Men det er et godt eksempel på noget, der ikke sker fra den ene dag til den anden, men som er uundgåeligt. Fordelene er tydelige: lavere udgifter til opvarmning giver bedre økonomi og lavere CO2-udslip.
Der er yderligere en fordel, og den tilbyder Knauf Insulation. Den nye og bedre varmeisolerende glasuld koster ikke mere end den tidligere version af EcoBatt!
I et interview på side 6–7 i denne avis udvikler professor emeritus Jonny Kronvall sit ræsonnement for, hvorfor højisolerende glasuld desværre vælges fra på grund af bl.a. manglende viden og mangel på livscyklusanalyse.
Processen, der involverer isolering med lavere lambdaværdi, efterspørges i stadig stigende grad og er allerede begyndt, men det er ikke helt galt, hvis erfaring og videnskab udpeger den historisk nødvendige kørselsretning.

Peter Isacsson
General Manager Nordics

-----

Satsningen på løsuld blev en succes!

Finsrud Knauf

Da tømreren Børre Finsrud så, hvordan hans fars hus blev isoleret hurtigt og effektivt med løsuld, tog han en beslutning.
– Jeg kunne se med det samme, at det var noget for mig, og at det er fremtidens måde at isolere på.
Det var i 2008, og i dag driver Børre Isoenergi AS, en kæde af løsuldsentreprenører med seks afdelinger i Norge og med ambitioner om at være landsdækkende med 16 afdelinger.

I dag er opgaven at isolere et nybygget Mesterhus på Vettreåsen uden for Oslo med en fantastisk udsigt over fjorden. Børre har bakket lastbilen op til huset og trukket slangen ind, samtidig med at kollegaen i Trondheim, Frode Næss, som er kommet forbi, fylder aggregatet i lastbilen med komprimeret løsuld fra sække.
Under selve arbejdet har Børre hele tiden kontrol med, at den rette mængde sprøjtes ind i væggene og på loftet for at sikre den korrekte isolerende effekt.

Hele huset
Den beslutning, han traf for otte år siden, fortryder han ikke et sekund. Der blev løsuld stadig mødt med en vis skepsis, men siden da har løsulden taget skridtet ned fra loftet – som supplerende isolering – for nu i stadigt stigende grad at blive brugt som isolering til hele huset.
– Vi slås ganske vist stadig lidt med fordomme, men i dag er supplerende isolering af lofter en mindre del af forretningen. Størstedelen af jobbene, måske 80 procent, er isolering i nybyggerier, siger Børre og ser markedet vokse dag for dag.
– Jungletrommerne er min bedste markedsføring, siger han og griner.
Den kommende husejer, Arne Aalrust, kigger tilfældigt forbi, og han er ikke det mindste urolig.
– Nej da, jeg har selv arbejdet som elektriker i byggebranchen, så lidt viden har jeg. Løsuld er helt anderledes i forhold til, hvordan det var engang. Der kunne man godt se nogle lidt underlige metoder.

Fuldtid med løsuld
Tømrerfirmaet har Børre stadigvæk, men det passes i dag af en enkelt medarbejder. Selv arbejder han fuld tid med løsuldsforretningen. Det samme gælder kollegaen i Trondheim, Frode Næss, som startede sin afdeling af Isoenergi i 2012 og siden 2015, sammen med Børre, har haft del i Isoenergis fortsatte vækst.
– Der havde jeg været tømrer i 10 år og ville gerne finde en anden niche. Nu arbejder jeg fuld tid med løsuld og trives godt med det. Det er hurtigt og effektivt, kunderne er tilfredse – og jeg slipper for en masse papirarbejde.
Da Børre gik i gang med Isoenergi, testede han forskellige mærker af løsuld. Ret hurtigt faldt han for Supafil Frame fra Knauf Insulation.
– Den er simpelthen bedst, uden konkurrence, med en god lambdaværdi. Desuden er Knauf Insulation god at have med at gøre.

God dokumentation
Fremtiden ser lys ud, både for løsuld som metode og Isoenergi, siger Børre. At to mand kan isolere en nybygget villa på en dag, sammenlignet med to mand i to uger på den traditionelle måde, er naturligvis et overbevisende argument.
– Derudover har vi jo rigtig god dokumentation at smække på bordet for dem, der tvivler, griner Børre og tænker bl.a. på den godkendelse, som SINTEF Byggforsk har udstedt.
For så igen straks at blive alvorlig.
– Jeg er nok ikke helt objektiv, men selv om jeg prøver, så taler alle fakta for løsuld. Sådan er det.

-----

Professoren siger fra: Vælg rigtigt, vælg højisolerende glasuld!

Kronvall Knauf

Her er professoren, som ikke er bange for at stikke hovedet frem og være kontroversiel.
– Nja, jeg ved det ikke … Men af og til er man nødt til at sige det, som det er, siger Johnny Kronvall.
Og sandheden er, ifølge ham, at byggevirksomheder, konsulenter, arkitekter og bygherrer – til dels på grund af manglende viden – ofte vælger den forkerte isolering.

I begyndelsen af februar offentliggjorde branchetidsskriftet Byggindustrin en debatartikel af Johnny Kronvall med overskriften ”Højisolerende glasuld har mange fordele”. En ret tam overskrift i betragtning af artiklens indhold.
Johnny Kronvall er ikke hvem som helst. Han er bygningsfysiker og professor emeritus i byggeteknik ved Malmøs universitet efter 10 års tjeneste der, og i hans CV finder man bl.a. jobbet som chef på afdelingen for bygningsfysik i byggekonsulentvirksomheden WSP samt rollen som adjungeret professor og forskningsleder på arkitektskolen på LTH.

Hård kritik
Og bag overskriften var en barsk kritik af byggebranchen, der ofte fravælger højisolerende glasuld i byggeprojekter trods de store fordele: først og fremmest lavere udgifter til opvarmning, men også et større brugsfelt, et nemmere materiale at arbejde med og færre materialeskader.
En del af forklaringen er – ifølge Johnny Kronvall, professor emeritus i byggeteknik – manglende viden hos byggevirksomheder, konsulenter, arkitekter og bygherrer.
Og hvad skete der efter debatartiklen?

Larmende tavshed
– Der var faktisk ingen reaktioner, udover glade tilråb fra kolleger i branchen. At de i stenuldsindustrien er tavse, kan jeg sådan set godt forstå. Det jeg påpeger, taler ikke til deres fordel. Og glasuldsindustrien, tja, de er jo bare glade, griner han.
I sin debatartikel peger Kronvall på den mulighed, som allerede findes i dag, nemlig at effektivisere varmeisoleringen mod en ubetydelig meromkostning. Det handler bare om at vælge de bedste produkter, nemlig glasuld med en lambdaværdi omkring 35.
– For glasuld er det desuden sandsynligt, at lambdaværdien bliver sænket yderligere – lambda 33 er ikke urealistisk. Så bliver isoleringen næsten 10 procent mere effektiv. At komprimere stenuld til samme lambdaværdi er betydeligt sværere i betragtning af produktets vægt og håndterbarhed, siger Johnny Kronvall.

Mangelfuld viden
At højisolerende glasuld ikke anvendes så meget, er der ifølge Kronvall flere forklaringer på. Lille efterspørgsel betyder, at prisen er forholdsvis høj. En medvirkende årsag er, at mange af dem, der er involveret i byggeprocessen, har ringe kendskab til højisolerende glasuld.
– Desuden er der mange, der ikke har taget livscyklustanken fuldt ud til sig. Højisolerende glasuld koster lidt mere, men betaler sig hurtigt ind igen – og har så godt som evig levetid. De, som bygger til eget behov eller egen administration, plejer at investere i god isolering. Når de store entreprenører bygger f.eks. lejligheder, er der fokus på startomkostningerne og at man gerne vil sælge hurtigt med god fortjeneste.
Men udviklingen er ubarmhjertig, mener Kronvall.
– Og med øget efterspørgsel på højisolerende glasuld øges produktionsmængderne, og priserne stabiliseres. Men også producenterne har et ansvar for at markedsføre og informere om deres højisolerende produkter.

-----

Stor donation til sygehusbyggeri

Knauf Insulations vugge stod i USA, nærmere bestemt i Shelbyville, Indiana. Selv i dag ligger både produktionen og virksomhedens nordamerikanske hovedkontor i Shelbyville – og for nylig blev byens betydning for Knauf Insulation præmieret med en stor donation til det planlagte sygehus MHP Medical Center.

Donationen, som blev overrakt af koncernchef Thies Knauf på Knauf Insulations vegne, er det største enkeltbidrag til sygehusbyggeriet.
– En gave af dette omfang og med denne betydning fortjener bred anerkendelse. Vi er meget taknemmelige for Mr. Knaufs personlige engagement i denne sag, sagde Angela Gill, chef for sygehusledelsen, som forventer, at sygehuset åbner i 2017.
Knauf Insulation – en global koncern med aktiviteter i næsten 40 lande – havde sin begyndelse netop i Shelbyville, da et eksisterende anlæg til glas­uldsproduktion blev købt i 1978 med en omsætning på knap ti millioner kroner. Udviklingen er gået hurtigt. I dag omsætter Knauf Insulation for cirka 50 milliarder kroner om året.

-----

Stor satsning på energieffektivitet

Verdens største fælles projekt til renovering af bygninger – Build Upon – blev lanceret af Green Building Councils i hele Europa i begyndelsen af året.

Det handler om en af regionens største udfordringer: at begrænse kuldioxidemissionerne fra eksisterende bygninger.
Emissionerne fra de eksisterende bygninger tegner sig for 36 procent af det samlede CO2-udslip i EU. Arbejdet går ud på at støtte regeringerne i 13 europæiske lande, industrien og civilsamfundet til at levere såkaldte nationale renoveringsstrategier, dvs. langsigtede planer for, hvordan de vil renovere deres landes boliger og erhvervsbygninger med høje krav til energieffektivitet.

-----