Nyhedsbrev - Juni 2015

By itradmin on juni 02, 2015

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker vores nyhedsbrev for at holde sig opdateret med nyheder fra vores operationer og fra isolering industrien generelt.

En mere personlig kundeservice

Kundtjanst Knauf

Nu giver kundeservice i Knauf Insulations endnu bedre service til kunderne.
Løsningen er lige så enkel som effektiv: hvert nordisk land får en dedikeret kundeansvarlig.
– Med større viden om reglerne og forholdene i de enkelte lande kan vi bedre forstå kunden og yde bedre service, siger Ronni Bjørneler, ansvarlig for kundeservice.

Kundeservice er en meget vigtig funktion, hvor medarbejderne har et stort ansvar. I praksis skal de svare på alle spørgsmål, der ikke er direkte salgsrelaterede. Det kan handle om prisspørgsmål, leverancer, reklamationer, produktinformation og brandklassificering for at nævne nogle eksempler.
Og det skal gå hurtigt. For kunden er hurtig og korrekt information ofte helt afgørende.
For yderligere at forbedre servicen har kunden en bestemt kontaktperson i kundeservice, som har ansvaret for det pågældende land.
De svenske kunder tager Josefin Wenzel sig af, de danske kunder henvender sig til Ronni Bjørneler, og Anneli Crafoord tager sig af de norske og finske kunder.

Større viden
– Selvom de nordiske markeder ligner hinanden meget, er der alligevel temmelig meget, der afviger med hensyn til regler og standarder. På den måde kan medarbejderne i kundeservice få større viden om kundens marked og give bedre service.
– Dernæst er det selvfølgelig også en fordel at have én kontaktperson. Det giver os mulighed for at komme tættere på kunden og lære hinanden bedre at kende, siger Ronni Bjørneler.
En fungerende kundeservice kræver løbende udvikling og uddannelse. Hos Knauf Insulation er målsætningen at afholde mindst to produktuddannelsesdage om året for at kunne give den bedst mulige service. Med landeansvarlige i kundeservice er det også tanken, at medarbejderne skal kunne deltage i arbejdet i de respektive landes salgsorganisation.
Men mere specialisering må ikke betyde mindre fleksibilitet. Kundeservice skal samtidig bevare sin allround-viden, så medarbejderne kan overlappe hinanden ved eksempelvis sygdom og ferie.
Målet er højt sat: alle ordrer skal være registreret i systemet samme dag, de bliver modtaget, og alle spørgsmål skal være besvaret inden for 24 timer.
– Allerede i dag ligger vi meget tæt på 100 procent i den henseende, men vi skal virkelig give alt for at nå helt i mål, siger Ronni Bjørneler.

-----

Kompetenceudvikling – som at gå til fitness

Thomas Pompe Knauf

Det er meget interessant og givende at arbejde med personalespørgsmål, især når det er i en virksomhed i kraftig vækst med konkurrencedygtige produkter og med en både inspirerende og klar miljøprofil.

Når det handler om personalespørgsmål, er kompetenceudvikling noget, der ligger mig meget på sinde. Når man spørger sig selv om, hvilken form for kompetenceudvikling og uddannelse, en medarbejder har brug for, er det vigtigt at vide, hvad vores kunder har behov for fra vores side.
Det seneste år har vi arbejdet med at give vores sælgere uddannelse i produktviden, teknisk uddannelse og salgstræning. Formålet med uddannelser og indsats har været at opnå det, som kunden spørger efter. Men hvad sker der bagefter?
Du har måske selv oplevet, at du har deltaget i et kursus eller et seminar og lært meget. Man får et energikick de første dage. Men med tiden er det meget let at glemme, hvad det var man lærte.
Jeg tror, at der er et par nøglefaktorer, der er vigtige for at skabe vedvarende resultater af uddannelse: Man skal arbejde langsigtet og med en handlingsplan. Det er præcis som at gå til fitness. Det er inspirerende at gå til fitness og få vejledning af en personlig træner, men det giver ingen vedvarende resultater. Men hvis man lægger et træningsprogram med realistiske og motiverende delmål – og gennemfører det – opnår man sandsynligvis vedvarende resultater. 
Kompetenceudvikling fungerer på samme måde. En sikker vej til at opnå præstationer i sit arbejde er at bruge det, man har lært i et uddannelsesprogram ved hver dag at reflektere over sin handlemåde, og hvordan man kan forbedre den. 
I Knauf Insulation fortsætter vi derfor med at udvikle os og ”øve os” bevidst på, at give vores kunder den bedst mulige service.

Thomas Pompe
HR-chef Norden

-----

Supafil Frame – det naturlige valg til verdens største skole i træ

Den nye skole i finske Pudasjärvi vækker opmærksomhed, allerede inden den er færdig. Det bliver ikke kun verdens største skolebyggeri, opført i træ, hele byggeriet har også en tydelig miljøprofil i alt fra materialevalg til det fysiske arbejdsmiljø.
Valget af isolering – Supafil Frame fra Knauf Insulation – byggede på en kombination af gode isoleringsegenskaber, og at det er miljøcertificeret i henhold til Breeam. Det valgte isoleringsmateriale understøtter projektets helhedsøkonomi og optimeringen af livscyklusomkostningerne.

Skola Knauf

Skolebyggeriet i Pudasjärvi er ikke særligt usædvanligt i forhold til dets størrelse. Arealet er cirka 9.800 kvadratmeter med plads til omtrent 800, når skolen står færdig i 2016. Det unikke ved byggeriet, er at bygningen bliver opført i træ.
Baggrunden er problemet med dårligt indeklima i skolerne, som har været livligt diskuteret i Finland i den senere tid. I Pudasjärvi faldt valget derfor på træ, og i lighed med andre materialer, blev der gennemført en grundig prøvning, blandt andet livscyklusanalyser. 
Kort sagt, allerede på planlægningsstadiet blev der valgt materialer og metoder med sigte på at få det bedst mulige miljø til læring og undervisning. Og rundt om i Finland følger man med stor interesse, hvordan skolebyggeriet i Pudasjärvi skrider frem.

Isoleringen blev nøje undersøgt
Valget af isolering blev naturligvis sat under lup. Gode isoleringsegenskaber var ikke nok. Kravet var nemlig også, at isoleringen var certificeret i henhold til Breeam (se faktarude), og hovedentreprenøren, Lemminkäinen, havde ønsker til metode og udførelse.
Valget faldt på Supafil Frame fra Knauf Insulation, og ifølge Kimmo Similä, arbejdsleder i Lemminkäinen, var det et indlysende valg.
– Granulat isolering er den eneste måde at isolere et sådant bygge- projekt på, og vi har ydermere kun gode erfaringer med Supafil Frame og granulatisoleringsentreprenøren Oulun Taloeristys Oy, siger Kimmo Similä og fortsætter:
– Hvis man betragter isolering som helhed, ser jeg ikke noget andet fornuftig alternativ end granulat isolering fra Knauf Insulation.

Mange fordele
Ifølge Kimmo er fordelene mange. Det ville stort set være umuligt at hente al den isoleringsuld, der er nødvendigt til skolen, i form af ruller. Det ville desuden kræve arbejdskraft, som der er behov for til andre opgaver på byggeriet.
– For mig er det en stor lettelse, at en udenforstående og kompetent entreprenør står for isoleringen. De arbejder efter en stram tidsplan, hvilket gør at vi kan koncentrere os fuldstændig om øvrigt byggeri – og det er der en hel del af, griner Kimmo.
Han peger også på, at logistikken på arbejdspladsen bliver betydelig mere fleksibel, da alt isoleringsmateriale varetages af entreprenøren. De sørger også for, at isoleringen bliver håndteret og opbevaret på en korrekt måde.
– Der er heller ikke spild af isoleringsmaterialet, så vi betaler kun for det, der installeres. Alt det giver sammenlagt en stor fordel sammenlignet med andre isoleringsmetoder.

Fakta Breeam
Breeam, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er et system, der hurtigt, nemt og præcist kan give svar på, hvordan de enkelte produkter og hele byggeriet påvirker miljøet. 
Det giver alle aktører – fra opdragsgivere og arkitekter til brugere – et værktøj til at styre byggeprocessen i en miljøvenlig og bæredygtig retning og til også at få det færdige byggeri miljøklassificeret. 
I dag er Breeam det mest udbredte miljøcertificeringssystem i Europa. Globalt er 200.000 bygninger blevet certificeret i henhold til ordningen, og en million bygninger er registreret til at blive certificeret.
I Breeam-systemet foretages en vurdering af miljøindsatsen ud fra ni kriterier: energi, vand, transporter, materialer, affald, ledelse/styring, sundhed og trivsel, forurening samt arealanvendelse og økologi.

-----

Peter byder udviklingen velkommen

Peter Isacsson Knauf

For Peter Isacsson har der været fuld fart på i godt et år som Nordisk chef for Knauf Insulation.
Alt, som han har initieret hidtil har haft ét mål: at gøre Knauf Insulation til en god samarbejdspartner og et naturligt valg for kunden. Nu ser han fremad.
– Jeg ser to stærke tendenser, en øget anvendelse af løst glasuldsgranulat og mineraluld med endnu lavere lambdaværdi (varmeledningsevne). Det er en udvikling, jeg glæder mig til.

Knauf Insulation er en global virksomhed og førende på markedet både inden for sten- og glasuld. Men da Peter Isacsson blev ansat var Knauf Insulation ”et nyt firma” på det nordiske marked. Med forskellige tiltag har han på kort tid øget bevidstheden om Knauf Insulation og deres produkter.
– Vi forsøgte ikke at tage nogen genveje. Det første, vi gjorde, var at iværksætte en stor kundeundersøgelse. Det gav os flere forbedringsforslag, som vi har gennemført, og som har gjort os endnu mere markeds- og kundeorienterede. Knauf Insulation skal være en god samarbejdspartner, det er essensen i det hele, siger Peter Isacsson.

Positiv reaktion
Siden han tiltrådt har Knauf Insulation gennemført et omfattende uddannelsesprogram, hvor sælgerne, under ledelse af professor Johnny Kronvall, har udvidet deres kompetencer inden for bygningsfysik og konstruktioner. I samarbejde med kursusvirksomheden Implement har de også udviklet den forretningsmæssige side af et parterskab med kunden.
Desuden har Knauf Insulation lager i Stockholm, norske Larvik og Vamdrup i Danmark. Det betyder, at hovedparten af Norden kan få leverancer inden for 48 timer. Og der er blevet lanceret nye produkter, som eksempelvis en ny forbedret isolerkniv, et skærebord og en ny facadeplade.
– Vi fik ret hurtigt en positiv reaktion. I efteråret gennemførte vi en kampagne – ”Test os” – og fik vi mange positive reaktioner på vores produkters egenskaber.

Fremtidens løsninger
Peter Isacsson kender branchen – 25 års erfaring giver viden og overblik – og han ser to tydelige tendenser inden for isolering. Løst glasuldsgranulat bliver stadig oftere valget til isolering i åbne bjælkelag og vægge. Glasuld fremstilles også med i lettere densitet, men stadig med gode lambdaværdier. Glasulden kan også komprimeres meget, hvilket giver mange plader pr. pakke, samtidig med at materialet er lethåndterligt og bevarer de gode egenskaber med hensyn til akustik og brand.
– Kunderne vil have energismarte og miljøvenlige løsninger og entreprenørerne vil have produkter, der gør kunderne tilfredse – og som er enkle at håndtere. Det er stærke tendenser, som jeg byder velkommen, og Knauf Insulation er i allerforreste linje for at opfylde den ønskede efterspørgsel.

-----

Grønt lys i Rusland til Knauf Insulation

Knauf Insulations produkter er blandt de første, der er godkendt til at indgå i den russiske ”Green book”, et katalog med byggematerialer, som har klaret myndighedernes fastlagte miljøkrav. ”Green book” blev præsenteret på MosBuild 2015, Ruslands største byggemesse, og er tænkt som en opslagsbog til miljøvenligt byggeri. Bogen kommer også til at fungere som vejledning i miljøtilpasset offentligt indkøb.

Knauf Insulations anerkendelse baserer sig blandt andet på ECOSE® Technology, det egenudviklede bindemiddel uden formaldehyd. Knauf Insulation har også deltaget aktivt i at opbygge en organisation til genanvendelse af glas i Rusland. En sådan i distriktet Stupino indsamler hver måned 3–5 tons glas, der bruges ved fremstilling af glasuld.

-----