Nyhedsbrev - Februari 2015

By itradmin on februar 02, 2015

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker vores nyhedsbrev for at holde sig opdateret med nyheder fra vores operationer og fra isolering industrien generelt.

Isolering for maksimal filmoplevelse

men Knauf

Kravene er nemme at forstå: man skal kunne vise en krigsfilm i den ene biografsal, uden at det forstyrrer dem, der ser en stille film i salen ved siden af.

Mere præcist må støj på op til 70 decibel slet ikke kunne høres i den tilstødende sal.
Løsningen er 400 mm EcoBatt, seks lag gipsplader samt 100 mm Knauf Danoline A/S Kinopanel.

Field’s indkøbscenter ligger i Ørestaden på Amager. Det er et af Nordens største indkøbscentre regnet i antallet af butikker, og det fortsætter med at vokse. I september påbegyndte man en udvidelse på 9.000 kvadratmeter i fire etager, der skal huse et medielab for Ørestad Gymnasium samt ni biografsale for Nordisk Film.

– Vi udfører alt det indvendige arbejde med loft, isolering, vægge, gulv og podier, siger Danny Nielsen, som sammen med Karsten Vestergaard ejer entreprenørfirmaet Vestergaard Nielsen A/S med næsten 60 medarbejdere.
Valget af EcoBatt fra Knauf Insulation som isolering var ikke tilfældigt. Det har været det foretrukne valg for Vestergaard Nielsen A/S de seneste fire år. Det er der flere grunde til, og Henrik Nielsen, arbejdsleder på byggeriet, præsenterer straks en af dem.
– Før i tiden var man nødt til at gå hjem og tage bad for at fjerne alle de kløende fibre, der var kommet ind under tøjet, når man arbejdede med isolering. Det har jeg ikke behøvet at gøre, efter vi begyndte at bruge Knauf Insulation.

Oplister fordelene
Danny Nielsen (han er ikke i familie med Henrik) supplerer med flere fordele.
– Materialet er utrolig nemt at arbejde med og er meget fleksibelt. Det er nemt at skære i. EcoBatt er desuden udviklet af genindvundet glas og er dermed miljøvenligt, siger Danny og fortsætter.
– Vi bruger store mængder isolering, og vores leverandør Bygma har meget kort leveringstid, ofte bare 1–2 dage, hvilket er en stor hjælp, hvis vi skal have ekstra materiale leveret.

Kravene til isoleringen i biografdelen overholder naturligvis det, som loven foreskriver, f.eks. i forhold til brandsikring. Men lydisoleringen kræver betydeligt mere: støj på op til 70 decibel må ikke kunne høres overhovedet i de tilstødende sale.

Løsningen er 600 mm tykke vægge, hvoraf 400 mm består af EcoBatt.
– Det skulle ifølge beregningerne være nok, og vi har god erfaring med, at Knauf Insulations produkter holder, hvad de lover, siger Danny Nielsen og runder af.
– Med EcoBatt får vi helt klart mest for pengene, uden sammenligning.

-----

Breeam leder byggefirmaerne i miljøvenlig retning

Knauf Insulation har certificeret deres produkter i henhold til Breeam, verdens førende system til at vurdere miljøpåvirkning i relation til byggerier.
– Det er et naturligt skridt for os. Vi ligger i front hvad angår miljøspørgsmål, takket være vores egetudviklede bindemiddel ECOSE® Technology, uden tilsat formaldehyd, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation Norden.

Breeam, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er et system, der hurtigt, nemt og præcist kan give svar på, hvordan enkelte produkter og hele byggerier påvirker miljøet. Det giver alle aktører – fra opdragsgivere og arkitekter til brugerne – et værktøj til at styre bygge­processen i en miljøvenlig og bæredygtig retning og til også at få det færdige byggeri miljøklassificeret. I dag er Breeam det mest udbredte miljøcertificeringssystem i Europa. Og globalt er 200.000 bygninger blevet certificeret i henhold til ordningen, og en million bygninger er registreret til at blive certificeret.

– Miljøspørgsmålet bliver stadig vigtigere, og vi går gerne foran i udviklingen. Vi har påbegyndt arbejdet på det norske marked og vil gradvist indføre Breeam på de svenske og danske markeder, siger Kenneth Ingemarsson.
I Breeam-systemet foretages en vurdering af miljøindsatsen ud fra ni kriterier: energi, vand, transporter, materialer, affald, ledelse/styring, sundhed og trivsel, forurening samt arealanvendelse og økologi.

-----

Succesen med BIM fortsætter

Solutions Knauf

Knauf Insulation bygger videre på succesen med BIM-objekter. Nu skal BIM-objekter også ind i systemet på de danske og norske markeder.
– Det her er fremtiden, uden tvivl, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation.

I september indførte Knauf Insulation alle glasuldsprodukter som BIM-objekter til det svenske marked. BIM-objekter er en tredimensionel model med datainformation, der fungerer som byggesten, når man inden byggeriet simulerer den færdige bygning ned til mindste detalje. Systemet, som BIMobject AB står bag, sparer både tid og penge for arkitekter, projektledere og byggefirmaer.
BIM-objekterne fra Knauf Insulation til det svenske marked blev en omgående succes i efteråret. Før jul registrerede man ca. 4.000 downloads i hele Europa og mange flere visninger.

Tilpasninger
Nu er turen kommet til det norske og danske marked.
– Nu foretager vi tilpasninger til Norge og Danmark, så de nemt kan se, hvordan vores isoleringsprodukter fungerer i forskellige konstruktioner, siger Kenneth Ingemarsson.
I det fortsatte arbejde med BIM-objekter kommer der også tilføjelser til det svenske marked inden for tungere konstruktioner.

-----

Smarte membraner mod fugtskader

Man Knauf

Isolering af høj kvalitet er en god start, men funktionen uden for og inden for isoleringen er mindst lige så vigtig for at få en fuldendt konstruktion.

Knauf Insulation begynder snart at markedsføre et udvalg af tilbehør bestående af diffusionsåbne membraner, vindafskærmning, undertage samt tapematerialer til både eksterne og interne applikationer.
– Det er et vigtigt supplement til vores produktkatalog, og det gør det nemmere for vores kunder, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation.
Med start den 1. marts sælger vi et udvalg, der er tilpasset til det nordiske marked, bl.a. "smarte membraner", som tilpasser diffusionsåbenheden efter den omgivende temperatur og luftfugtighed.

-----

Vælg den rette isolering til brandsikring

brandsikring Knauf

Ingen ønsker at skyde genvej, når det gælder brandsikringen af en bygning.
Af og til opstår spørgsmålet i forhold til isolering: glasuld eller stenuld?
– Gør det ikke sværere, end det er. A1-klassificeret isolering er bedst, og med nogle få undtagelser er alle vores produkter A1. Her er man nødt til at være bedst, siger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef hos Knauf Insulation Norden.

Euroklass-systemet for byggeprodukters brandtekniske egenskaber (se faktaboks) har afløst tidligere nationale systemer i de nordiske lande. De syv klasser går fra E og F, syntetiske materialer eller ikke-brandklassificeret materiale, til A1, som består af ikke-brændbart materialer.
– Alle vores isoleringsprodukter er med nogle få undtagelser A1-klassificerede. Undta­gelsen er papirbeklædte produkter, og de er A2-klassificerede, siger Kenneth Ingemarsson.
Når det gælder brandsikring, er de to mineraluldstyper – glasuld og stenuld – med andre ord lige gode. At stenuld har et højere smeltepunkt har en meget lille praktisk betydning ifølge Kenneth Ingemarsson.
– Om en brand udvikler 500 grader eller 1.000 grader spiller ikke den store rolle – bygningen står i flammer under alle omstændigheder.

Har også stenuld
Stenuld har dog sin rolle på markedet, men primært til industrier og processer, der udvikler høje temperaturer med krav om større trykstyrke og brandmodstandsevne. Til disse formål har Knauf Insulation også produkter i stenuld.
– Men tradition, kultur og gamle vaner spiller en vis rolle i traditionelt byggeri, ved at vi har indenlandsk produktion. Udviklingen taler dog for, at glasulden tager en stadigt større markedsandel, siger Kenneth Ingemarsson og fremhæver en række fordele ved glasuld.

  • Glasuld vejer næsten halvt så meget med samme lambdaværdi (varmeledningsevne).
  • Glasuld opfattes af mange som nemmere at skære i og arbejde med.
  • Glasuld kan tit komprimeres mere og er derfor nemmere at transportere.

Overholder fuldt ud byggereglerne
Den svenske byggebranche kontrolleres og styres af Boverket og dets byggeregler, BBR. I BBR er der eksempelvis funktionskrav til isolering i forbindelse med nybyggeri og ombygning.
– For isolering ved skorstene er der krav om ikke-brændbart materiale, og i den generelle rådgivning præciseres det med, at isoleringen skal kunne modstå skorstensbrand. Der er det laveste krav A2s1, hvilket betyder, at materialet er ikke-brændbart og kun udvikler lidt røg og ingen brændende dråber. Man kan derfor sige, at A1-klassificeret isolering fuldt ud opfylder de krav, siger Anders Johansson, brandingeniør hos Boverket.
Al isolering, som klassificeres som A1, er ikke-brændbart, men det kan i visse tilfælde – f.eks. i forbindelse med ildsteder og skorstene – alligevel være en god ide at bruge stenuld i stedet for A1-klassificeret glasuld, vurderer han.
– Den har et højere smeltepunkt, og i tilfælde af skorstensbrand kan det jo være godt med et produkt, der ikke deformeres eller skal skiftes ud.

Sådan klassificeres brandbeskyttelse

  • Euroklass er navnet på det europæiske klassifikationssystem for byggeprodukters brandtekniske egenskaber. Det består af to systemer, et for gulvbelægninger og et for øvrige byggeprodukter.
  • Begge systemer opdeler produkterne i kvaliteter fra A til F, hvor de, som klassificeres som A1 og A2, er ikke-brændbare materialer.
  • Både glasuld og stenuld klassificeres som ikke-brændbare i den højeste klasse, A1. Stenuld har en højere fremstillingstemperatur end glasuld og påvirkes ved brand senere end glasuld. Men forskellen er ikke så vigtig ved en brand, fordi andre byggematerialer reagerer hurtigere på ild og varme.
  • Glasuld og stenuld har ens funktion – brandmodstandsevne i mindst 60 minutter, når de er beskyttet i en væg mod direkte eksponering for brand, f.eks. en almindelig væg.

-----