Nyhedsbrev - December 2015

By itradmin on december 02, 2015

Velkommen til Information from Knauf Insulation. Vi ønsker vores nyhedsbrev for at holde sig opdateret med nyheder fra vores operationer og fra isolering industrien generelt.

Peter vælger EcoBatt – på arbejde og privat

Peter Falk Knauf

Det begyndte med, at byggecentret spurgte, om Peter ville teste EcoBatt fra Knauf Insulation.
Hvorfor ikke? tænkte Peter. I dag, elleve huse senere,
er han meget tilfreds med isoleringen. Så tilfreds, at han også bruger den privat.
– Ja, da jeg byggede til på huset i sommer, brugte jeg EcoBatt.

Peter Falk er oprindelig fra Karlstad i Värmland, men i slutningen af 1980'erne arbejdede han et par år som tømrer i Norge. Og i 1997, da husbyggeriet var på vågeblus i Sverige, tog han vestpå igen. Denne gang for at blive.
Peter driver Falk Bygg A/S i Moss og er repræsentant for Systemhus, Norges ældste huskæde, som gennem årene har bygget 50.000 huse i hele landet. For Falk Bygg med tolv medarbejdere bliver det til knap 12 huse om året.
– Vores store projekt i øjeblikket er området Store Brevik Park i Son. Vi deler projektet med en anden byggevirksomhed, og frem til slutningen af 2017 skal der bygges godt 50 enfamiliehuse, siger Peter.

Ingen reaktioner
Indtil videre har Falk Bygg færdiggjort otte huse, alle med EcoBatt som isolering. Det begyndte med, at byggecentret, hvor Peter er kunde, spurgte, om han havde lyst til at teste EcoBatt. Det er halvandet år siden, og lige siden har Falk Bygg kun brugt denne isolering.
Forklaringen er ligetil. EcoBatt opfylder selvfølgelig alle byggetekniske krav, men dertil kommer merværdien.
– Med EcoBatt slipper jeg for irriterede øjne, og at det klør. Og mine medarbejdere har kun godt at sige om produktet.
Jeg går ud fra, at det hænger sammen med, at ulden har længere fibre, og at Knauf Insulation har deres eget binde­middel.
Da Peter byggede til på sit eget hus i sommer, valgte han EcoBatt. Arbejdet faldt sammen med et decideret højtryk med omkring 30 graders varme i skyggen.
– Jeg arbejdede med isoleringen i shorts. Jeg ved godt, at reglementet siger heldækkende beklædning, men det gik fint alligevel, griner Peter.

-----

Rejsen fortsætter

Soren Bendix Knauf

I februar er det seks år siden, jeg startede i Knauf Insulation som salgskonsulent. Det har været en spændende rejse, hvor virksomheden har udviklet sig til at omfatte et net af etablerede forhandlere i hele Danmark.
Succeserne har flere forklaringer. Naturligvis har vi et produktmix, som efterspørges af kunderne, ikke mindst vores isolering med det enestående bindemiddel ECOSE, der har egenskaber som stadig flere entreprenører og håndværkere sætter pris på.
Samarbejdet med vores forhandlere er selvfølgelig lige så vigtigt. Uden deres knowhow og engagement, sammen med vores egne dygtige salgskonsulenter, var det ikke lykkedes os at komme så langt, som vi er.
Men rejsen stopper ikke her. Nu øger Knauf Insulation aktiviteterne for at opfylde fremtidens behov. En udfordring, som vi gerne påtager os, er kravene til og behovet for isolering med lavere lambdaværdi. Det kommer eksempelvis med de nye byggeregler, BR15, med øgede krav til husstandenes energiforbrug. Vi regner også med, at industrien vil kræve flere produkter med lavere lambdaværdi.
Vi og vores fabrikker er klar. Allerede i dag fremstiller vi produkter i lambdaklasse 032, som vi forventer bliver morgendagens valg af isolering.
Et andet interessant område er granulat, som flere og flere vælger – ikke kun til efterisolering af lofter, men også ved traditionel isolering. Også her fortsætter vi arbejdet med at forfine teknikken og forbedre produktet.
Endelig vil jeg sige, at de seks år i Knauf Insulation har været en spændende og udviklende rejse for mig, også på det personlige plan. Med et ekstra plus for den tilfredshed, jeg også føler ved at arbejde med produkter, som er ressourcebesparende, giver bedre økonomi og er med til at reducere CO2-emissionerne.
Netop det gør også målet tydeligt for den fortsatte rejse.

Søren Bendix
Business Development Manager

-----

Miljøpoint til Knauf Insulation

Miljøvurdering i henhold til LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, vinder terræn og i den kommende opdatering, LEEDv4, bliver det lettere end nogensinde at samle point, takket være Knauf Insulation.
I kategorien ”Bedste indendørsmiljø” får Knauf Insulations produkter med ECOSE Technology maksimumpoint, da de er certificeret til at opfylde en række krævende miljøstandarder, som Eurofins Gold og Blue Angel.
LEED, som har eksisteret siden 1999, er det mest kendte system til vurdering af bygningers miljøpræstation. Bygninger og anvendte materialer vurderes og får tildelt point efter påvirkning på nærmiljø, vand- og energiforbrug samt indeklima. Der gives også bonuspoint for innovation i projektet og regional hensyntagen.

-----

Miljøpris til Knauf Insulation

Ved uddelingen af Green Deal and ECO Awards 2015 i Manchester vandt Knauf Insulation prisen "Supplier of the Year". Motiveringen var, at Knauf Insulation ikke kun giver sine kunder en enestående service, men også bidrager positivt til miljøet og lokalsamfundet.
The National Green Deal and ECO Awards er en del af den engelske regerings målsætning om at fremme mere energi­effektive løsninger. Formålet med prisen er at give offentlig
anerkendelse til dem, der er gode eksempler i arbejdet med at reducere energiomkostningerne og CO2-emissionerne.

-----

Fremskridt i arbejdet med bæredygtighed

Knauf Insulation fortsætter med at gøre fremskridt i arbejdet med at reducere CO2-emissionerne og spare energi. Det viser Knauf Insulation Sustainability Report 2015, som blev offentliggjort i november.
I forordet skriver adm. direktør Tony Robson, at virksomheden ikke kun leverer produkter, men snarere forsyner markedet med nye og effektive løsninger for at kunne bygge energivenlige bygninger.
I 2015 er der flere sådanne eksempler. Af den årsag blev Knauf Insulation blandt andet belønnet med udmærkelserne ”Manufac­turer of the Year” og ”Supplier of the Year” i Storbritannien.

-----

”Kravene til energieffektive løsninger taler for glasuld”

John Sinfield Knauf

Han brænder for energivenlige huse, som både sparer penge og er miljøvenlige.
Det twitter han flittigt om, somme tider 10–15 tweets om dagen, men de kan også handler og favoritholdet i fodbold, Manchester United.
Og som adm. direktør for Knauf Insulation Northern Europe, KINE, holder han også godt øje med den nordiske isoleringsbranche.
– Norden er meget interessant, fordi kravene til forbedret energieffektivitet stiller endnu højere krav til isolering i klimaskærmen. Det taler for glasuld, siger John Sinfield.

John Sinfield er højt profileret inden for byggebranchen. Som adm. direktør for KINE kan man sige, at det følger med jobbet, men John Sinfield styrker sin profil ved også at være aktiv i brede samfundsspørgsmål.
– Man kan sige, at mit job på en naturlig måde falder sammen med store og vigtige samfundsspørgsmål, som husstandenes hverdagsøkonomi og det store spørgsmål om miljøet og den globale opvarmning. Så kan det være helt svært ikke at engagere sig, siger John Sinfield med et smil.

Mange engagementer
John Sinfield startede i Knauf Insulation i 2006, og i januar 2010 blev han udnævnt som adm. direktør for KINE, som blandt andet består af fire produktionsanlæg i England og det nordiske regionskontor i Gøteborg. Hans engagement i klimasmarte løsninger, som bygger på det rigtige valg af isoleringsløsninger, har medført, at han desuden er formand for Construction Products Association (CPA) og er et meget aktivt medlem af Energy Bill Revolution Alliance, der arbejder for øgede investering for at reducere energiforbruget i engelske boliger.
– Norden er af flere årsager et meget interessant marked for Knauf Insulation, siger John Sinfield.
– Dels gør det nordiske klima, at isolering traditionelt har været et vigtigt spørgsmål ved byggeri, både for maksimal trivsel og økonomi. Dels gør de nordiske krav til bedre energieffektivitet, at der stilles endnu højere krav til isoleringen, med en tydelig tendens til stadig lavere lambdaværdier Her er Knauf Insulation langt fremme.

Fordel for glasuld
Netop lavere lambdaværdier sætter den klassiske konkurrence mellem glasulds- og stenuldsproducenter på spidsen. Da Knauf Insulation fremstiller begge produkter, kan John Sinfield se mere neutralt på spørgsmålet.
– Lavere og bedre lambdaværdi passer bedre til glasuld, fordi den nemmere kan komprimeres uden at blive tung og besværlig for håndværkerne.
John Sinfield er konkurrencemenneske. Derfor er han lidt utålmodig, når det kommer til Knauf Insulations aktiviteter i Norden, som blev etableret i 2009.
– Vi er den hurtigt voksende producent af isolering i Europa. Det er også det naturlige mål for aktiviteterne i Norden.
Hvis nogen alligevel tvivler på hans målbevidsthed og engagement, kan gå ind på hans flittigt brugte Twitter-konto, (@MD_KINE). I præsentationen står der ”This is really me, not my marketing team!” (Det er faktisk mig, der skriver, ikke min marketingafdeling!).

-----