NYHEDER

"Mere energieffektive bygninger kræver skærpede regler"
By Nicole Dendulk on september 26, 2019
"Mere energieffektive bygninger kræver skærpede regler"

Sveriges mål er at halvere energiforbruget i bygninger inden 2050 sammenlignet med 2005. Men for at nå det mål må vi begynde med at minimere varmebehovet ved at gøre noget ved klimaskærmen, dvs. ekstra isolering af terræn, tag og vægge. Det siger brancheorganisationen Swedisol.

Det er det svenske Boverkets byggeregler, der gælder, mens kommunerne skal kontrollere, at reglerne følges.

– Problemet er, at kravene er alt for lave. De bliver ikke fulgt, og kommunerne fører ikke tilsyn. Kun 30 procent af alle nybyggede flerfamiliehuse lever op til kravene, det er bemærkelsesværdigt. Derudover er der ingen sanktionsmuligheder, siger Mats Björs, administrerende direktør for Swedisol, brancheforeningen for Sveriges førende mineraluldsvirksomheder.

Tager for lang tid

Der er forslag om, at Boverket bør overtage tilsynsansvaret. Der er også et initiativ fra SVEBY*, som har skabt et system til bedre kontrol af forventet og faktisk energiforbrug. Systemet er godkendt af flere store byggefirmaer og interesseorganisationer.

– Men det tager for lang tid – disse problemer har eksisteret i lang tid. Vi burde have en standard, der er tættere på kravene til passivhuse. Det ville ikke medføre større meromkostninger i forhold til det reducerede energiforbrug og den øgede komfort, det ville give, konstaterer Mats Björs.

Strammere krav i Danmark

Situationen er nogenlunde den samme i Norge og Finland, når det gælder boligkomplekser. I Danmark er kravene hårdere, men der er et andet klima.

– Når det gælder energieffektive bygninger, har vi lang vej igen i Sverige. I Danmark synes de, at vi sjusker og har for lave energipriser. Højere energipriser og udeladelse af varme og varmt vand fra lejen ville reducere brugen betydeligt, afslutter Mats Björs. 

* SVEBY står for "Standardisere og verificere energiydelse i bygninger" og er et program på tværs af brancher, der udvikler hjælpemidler til aftaler om energiforbrug.