Leg ikke med ilden

By Knauf Insulation on november 27, 2020

Sten eller glas? Hvad er bedst ud fra et brandsikkerhedssynspunkt?

Der har længe været stor uvidenhed om brand inden for byggeindustrien, både hos entreprenører og bygherrer. For næsten 25 år siden arbejdede jeg i en brandsikringsenhed hos Knauf Insulation. Det var tydeligt allerede dengang, at der var store videnshuller i byggebranchen. Og det er da heller ikke altid helt let at skelne mellem brandklasse og brandmodstand. Desværre lever visse misforståelser videre.

Grenfell-hændelsen har klart nok betydet, at brandsikkerhedsspørgsmålet er kommet højt op på byggeindustriens agenda. Som producent af mineraluldsprodukter (sten og glas) er Knauf Insulation forpligtet til på neutral vis at informere om, at glas og sten er lige brandsikre. De er begge certificeret med den højeste klassificering i overensstemmelse med EN-standarden A1. Det betyder, at de er ikke-brændbare, og dermed bidrager de til, at en eventuel brand ikke spredes. De producerer heller ikke giftig gas eller røg. Også her er de lige sikre.

Sten eller glas? Hvad er bedst ud fra et brandsikkerhedssynspunkt?

For letvægtskonstruktioner såsom mellemvægge, adskillende vægge, tage, ydervægge med træ- eller metalkonstruktioner, skillevægge og lignende er glasmineraluld uden tvivl det mest logiske og teknisk fordelagtige valg. Nogle gange er det dog opfattelsen, at sten fungerer bedre i forbindelse med brand. I strukturelle konstruktioner af stål, visse tagkonstruktioner, afskærmninger af skakter og beskyttelsesrum i en bygning er et stenprodukt med meget høj densitet det rigtige valg, men isolering med en så høj densitet er bekostelig og ikke noget, man behøver installere i normale letvægtssystemer. Glasmineraluld med lav densitet er derimod det bedste valg til letvægtskonstruktioner. Den opfylder brandsikkerhedskravene i det testede system, men har også andre fordele. Eftersom glasuld har en bedre kompressionsratio end sten, har den logistiske og håndteringsmæssige fordele gennem hele distributionskæden frem til byggearbejdspladsen; færre pakker skal transporteres for at opnå samme mængde slutleverance af produktet (m2).

Til brug i skillevægge i både boligmæssige og kommercielle omgivelser tyder meget på, at glasuld med lav densitet bidrager til bedre akustik end stenuld med lav densitet for de lydfrekvenser, som er typiske for disse omgivelser. Mere om det i næste nyhedsbrev.

Skeln mellem produkter og systemer

Det vigtige ord at have i tankerne her er system. Et typisk spørgsmål er stadig: ”Hvor mange minutters brandbeskyttelse kan en 50 eller 100 mm tyk isoleringsplade give mig?” Det korrekte svar er ”nul”, eftersom et enkelt produkt, altså en komponent, som er en del af et system, ikke i sig selv har en brandbeskyttelsesevne, der kan måles i tid, f.eks. 30 eller 60 minutter. Ingen isolering eller enkeltstående komponent kan således yde brandbeskyttelse i en bestemt tid. Det er hele systemet – sammensætningen af komponenter konstrueret i overensstemmelse med producentens foreskrevne metode – som yder den dokumenterede brandbeskyttelse, der ofte refereres til som EI 30,60,90 etc. eller EI120, hvilket betyder henholdsvis en eller to timers brandsikring.

Brandbeskyttelse: Konstruktionssystemer, der lover brandbeskyttelse gennem en vis tid, er blevet testet i overensstemmelse med følgende kriterier for at påvise, at de ikke giver efter i den angivne tidsperiode.

 

R            Belastningsevne

RE          Belastningsevne og integritet (tæthed)

REI         Belastningsevne og integritet og isolering

E             Integritet

EI            Integritet og isolering

 

Tidspunktet for, hvornår et af disse kriterier svigter, er kritisk, eftersom hele systemet da må antages at give efter. Med andre ord: Alle tre kriterier skal opfyldes, for at systemet kan klassificeres som EI/REI. Hvis et enkelt kriterium skulle svigte, inden der er gået 60 minutter, kan det ikke klassificeres som et EI/REI-system.

Brandresistivitet: Det, der kan fastslås om enkelte produkter uden for et system, er deres niveau af ikke-brændbarhed. Det klarlægger anvendelsesområderne for produktet.

  • Reaktion på brand-klassificering er A1 (ikke brændbart) til F (tidligt overslag / NPD – No Performance Declared).
  • Disse klassificeringer lover ikke en brandbeskyttelse i minutter, som reguleringen kræver for en struktur eller komponent.
  • EN-standard NS-EN 13501-1
  • Euroclass A1 er den bedst mulige rating (= glasmineraluld og stenmineraluld)

 

Vælg smart

Både glas og sten klassificeres som Euroclass A1, det indlysende valg til letvægtskonstruktioner. Hvorfor skulle man vælge et tungere materiale, når den ekstra densitet og vægt ikke tilfører noget til det testede systems brandsikring? Hvorfor transportere og bære de ekstra pakker, der kræves, når man vælger stenmineraluld?

Som producent af både glas- og stenprodukter kan Knauf Insulation være en upartisk og pålidelig rådgiver for hele udbuddet af isoleringstilføjelser og tekniske spørgsmål. Vi står klar til at hjælpe dig.

 

Med venlig hilsen

Mark Gillot 
Market Development Director – KINE