Press

KNAUF INSULATION INVESTERER OVER 45 MILLIONER PUND I SINE TO GLASMINERALULD-ANLÆG I STORBRITANNIEN

By Knauf Insulation
april 28, 2022

Knauf Insulation annoncerer en række investeringer i sine to britiske glasmineraluld-anlæg, der vil styrke kapaciteten og forbedre sortimentet, tilgængeligheden og bæredygtigheden i produkterne til gavn for kunderne.

I St Helens vil Knauf Insulation investere over 40 mio. britiske pund for at øge anlæggets samlede kapacitet med 30.000 tons om året fra slutningen af 2023 eller starten af 2024 og for at erhverve sig den store tilstødende lokation Pilkington Architectural fra NSG Group.

Denne store investering i St Helens vil inkludere:

  • en større ovn til at understøtte den øgede kapacitet

  • forbedret fiberdannelsesteknologi til at understøtte en betydelig udvidelse af sortimentet, så det inkluderer nye, brancheførende produkter med lavere lambda og tykkere isolering

  • downstream-udstyr til at efterbehandle og emballere det ekstra output og understøtte yderligere udvidelse af vores markedsførende produktkomprimering.

Som et resultat af investeringen forventer Knauf Insulation en forbedring på ca. 20 % i forhold til CO2-udslippet fra produkterne, der leveres fra St Helens-anlægget – en yderligere forstærkning af virksomhedens brancheførende position inden for bæredygtighed.

For at understøtte væksten i produktionen har virksomheden også indgået en aftale om at opkøbe den tilstødende lokation Pilkington Architectural fra NSG Group for et større millionbeløb – betinget af kontrakt-, miljø- og strukturelle analyser.  Anlægget dækker omkring 7 hektar i alt og inkluderer industribygninger med et samlet gulvareal på over 16.000 kvadratmeter.  Det signifikante opkøb vil give mulighed for ekstra lager- og opbevaringsplads og en fuldt optimeret logistisk drift på det forstørrede anlæg.

Knauf Insulation investerer også mere end 5 mio. britiske pund i emballeringsudstyr på Cwmbran-anlægget for at muliggøre produktion af glasmineraluldplader i tillæg til anlæggets nuværende kapaciteter inden for ruller og granulat.  Dermed kan virksomheden optimere produktionens og logistikkens fodaftryk i Storbritannien, forbedre tilgængeligheden for kunderne og fjerne op til 2,5 mio. kilometers lastbilkørsel om året.

Neil Hargreaves, der er administrerende direktør for Knauf Insulation Northern Europe udtaler: ”Dette er en spændende udvikling for vores virksomhed og begge vores glasmineraluld-anlæg i Storbritannien.  Disse investeringer understøtter den forventede vækst i efterspørgslen, der drives af Future Homes Standard og forbedret energieffektivitet i nye bygninger samt af mere renovering af eksisterende bygninger.  Denne udvikling er afgørende i forhold til vores stadig større indsats for at takle leveomkostningskrisen, klimaforandringerne og energisikkerheden.” 

Dominique Bossan, CEO i Knauf Insulation EMEA, tilføjer: ”Ud over den ekstra kapacitet til at understøtte væksten hjemme og ude er vi glade for at kunne bringe nye produkter med lavere lambda og tykkere isolering på det britiske og irske marked.  Det understøtter vores mål om løbende at innovere og forsyne vores kunder med det bedste sortiment af ikke-brændbare isoleringsprodukter inden for både glas- og stenmineraluld-teknologierne.  Alle disse investeringer vil yderligere reducere CO2-udslippet fra vores produkter og bygningerne i tråd med vores bæredygtighedsstrategi, For A Better World.”

Nyheder
Knauf Insulation Finland Koli Hotel view

Innovativt partnerskab for energieffektivt hotelbyggeri i den smukke Koli Nationalpark, Finland

Knauf Insulation Finland har indledt et samarbejde med Lämmin Koti OY i et spændende hotelbyggeri i Koli Nationalpark, Finland. Formålet med samarbejdet er at tilbyde glasuldsisolering af høj kvalitet og bidrage til øget energieffektivitet i byggeprocessen.

Tero Mäkinen, der er sælger for Knauf Insulation Finland, mødte ejeren af Lämmin Koti, Markku Väänänen, på hotelpladsen i Koli, hvor Lämmin Koti-teamet arbejdede med loftsisolering. Lämmin Koti fejrer sit 10 års jubilæum i år og har siden starten været specialiseret i renoverings- og byggeløsninger, der forbedrer energieffektiviteten i hjemmemiljøer.

Fokuseringen på glasuld har givet resultater.

Markku Väänänen er begejstret for samarbejdet: ”I de seneste år har vi haft et stærkt fokus på at installere glasuldsisolering, og Knauf Insulation har været en pålidelig samarbejdspartner siden begyndelsen Vi har etableret vores position i Joensuu og Norra Karelen og er nu godt kendt for vores ekspertise inden for glasuldsisolering.”

Lämmin Koti gennemfører projekter af forskellig størrelse, og den øgede efterspørgsel på ekstra isolering som følge af stigende energiudgifter har fået både boligforeninger og privatpersoner til at bestille deres tjenester. Ud over disse projekter er virksomheden nu involveret i det store hotelbyggeri i Koli, hvor isoleringen af loftet er en vigtig del af arbejdet. Selvom byggeaktiviteterne er aftaget i den senere tid, er behovet for ekstra isolering blevet ved at vokse.

Lämmin Koti har også planer om at udføre flere projekter med supplerende isolering til facader, hvor Knaufs Supafil-glasuld kan bruges til at forbedre energieffektiviteten ved renovering af ældre bygninger. Virksomheden ser et betydeligt potentiale i denne slags projekter i fremtiden og har allerede lavet vægisolering i både nye og ældre huse.

Markku Väänänen fremhæver fordelene ved Knaufs Supafil Frame-produkt og fortæller, at når man blæser Knaufs isolering ind på et mørkt og trangt loft, forstår man, hvilken fordel det er at blæse med hvid uld. ”Hvid uld virker meget bedre for installatøren, hvilket garanterer bedre arbejdskvalitet”, fortæller Markku.

Miljøvenlighed handler om mere end bare at bruge genanvendte materialer som råstof.

”Let glasuld og en stor lastkapacitet er en fordel for både os og kunden”, fortsætter Markku Väänänen. ”Stigende udgifter til brændstof og energi påvirker også os. Produktet er fremstillet af genbrugt glas og har en fremragende transportvægt i forhold til de blæste kubikmeter. Når vi kan få plads til flere hundrede kubikmeter uld i vores køretøj, sparer vi unødige transporter tilbage til lageret. Det er særligt positivt her i Norra Karelen, hvor vi skal dække store afstande.”

”Det er alt sammen relateret til Knauf Insulations bredere miljøtænkning, hvor fokus ikke bare er på råmaterialerne, men også på energien, der indgår i fremstilling og transport. Isolering var tidligere lidt ligesom at gå med en dynejakke i koldt vejr. Det handlede først og fremmest om at holde huset varmt. Vi har længe talt for et bredere syn på miljøvenlighed. Råmaterialerne i sig selv er ikke nok længere, selvom genbrugt glas er et udmærket udgangspunkt som råstof til isolering. Der er mange andre faktorer relateret til produktion og transport, som vi hele tiden forsøger at gøre mere miljøvenlige,” afslutter Markku Väänänen.

13.07.2023