Press

KNAUF INSULATION INVESTERER OVER 45 MILLIONER PUND I SINE TO GLASMINERALULD-ANLÆG I STORBRITANNIEN

By Knauf Insulation
april 28, 2022

Knauf Insulation annoncerer en række investeringer i sine to britiske glasmineraluld-anlæg, der vil styrke kapaciteten og forbedre sortimentet, tilgængeligheden og bæredygtigheden i produkterne til gavn for kunderne.

I St Helens vil Knauf Insulation investere over 40 mio. britiske pund for at øge anlæggets samlede kapacitet med 30.000 tons om året fra slutningen af 2023 eller starten af 2024 og for at erhverve sig den store tilstødende lokation Pilkington Architectural fra NSG Group.

Denne store investering i St Helens vil inkludere:

  • en større ovn til at understøtte den øgede kapacitet

  • forbedret fiberdannelsesteknologi til at understøtte en betydelig udvidelse af sortimentet, så det inkluderer nye, brancheførende produkter med lavere lambda og tykkere isolering

  • downstream-udstyr til at efterbehandle og emballere det ekstra output og understøtte yderligere udvidelse af vores markedsførende produktkomprimering.

Som et resultat af investeringen forventer Knauf Insulation en forbedring på ca. 20 % i forhold til CO2-udslippet fra produkterne, der leveres fra St Helens-anlægget – en yderligere forstærkning af virksomhedens brancheførende position inden for bæredygtighed.

For at understøtte væksten i produktionen har virksomheden også indgået en aftale om at opkøbe den tilstødende lokation Pilkington Architectural fra NSG Group for et større millionbeløb – betinget af kontrakt-, miljø- og strukturelle analyser.  Anlægget dækker omkring 7 hektar i alt og inkluderer industribygninger med et samlet gulvareal på over 16.000 kvadratmeter.  Det signifikante opkøb vil give mulighed for ekstra lager- og opbevaringsplads og en fuldt optimeret logistisk drift på det forstørrede anlæg.

Knauf Insulation investerer også mere end 5 mio. britiske pund i emballeringsudstyr på Cwmbran-anlægget for at muliggøre produktion af glasmineraluldplader i tillæg til anlæggets nuværende kapaciteter inden for ruller og granulat.  Dermed kan virksomheden optimere produktionens og logistikkens fodaftryk i Storbritannien, forbedre tilgængeligheden for kunderne og fjerne op til 2,5 mio. kilometers lastbilkørsel om året.

Neil Hargreaves, der er administrerende direktør for Knauf Insulation Northern Europe udtaler: ”Dette er en spændende udvikling for vores virksomhed og begge vores glasmineraluld-anlæg i Storbritannien.  Disse investeringer understøtter den forventede vækst i efterspørgslen, der drives af Future Homes Standard og forbedret energieffektivitet i nye bygninger samt af mere renovering af eksisterende bygninger.  Denne udvikling er afgørende i forhold til vores stadig større indsats for at takle leveomkostningskrisen, klimaforandringerne og energisikkerheden.” 

Dominique Bossan, CEO i Knauf Insulation EMEA, tilføjer: ”Ud over den ekstra kapacitet til at understøtte væksten hjemme og ude er vi glade for at kunne bringe nye produkter med lavere lambda og tykkere isolering på det britiske og irske marked.  Det understøtter vores mål om løbende at innovere og forsyne vores kunder med det bedste sortiment af ikke-brændbare isoleringsprodukter inden for både glas- og stenmineraluld-teknologierne.  Alle disse investeringer vil yderligere reducere CO2-udslippet fra vores produkter og bygningerne i tråd med vores bæredygtighedsstrategi, For A Better World.”