Frem mod lavenergi- og nulenergi-bygninger

Offentlig regulering sætter den termiske effektivitet under pres i nyt europæisk byggeri.

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS
MAKING INDUSTRY EFFICIENT AND PRODUCTIVE
EN MERE EFFEKTIV OG PRODUKTIV INDUSTRY

Det industrielle landskab er i stærk forandring, og energieffektivitet kommer højere og højere op, efterhånden som industrivirksomheder søger efter måder til at reducere deres CO2-udledning og energiforbrug, samtidig med at konkurrenceevnen bevares.

FOKUS PÅ VIDEN

Hos Knauf Insulation udvikler vi en forståelse af, hvad der sker på bygningsniveau og hvorfor. Det gør vi for at revolutionere forståelsen af bygningers ydeevne.

FOKUS PÅ KUNSKAP