Expertise
Ekspertise

ENERGIEFFEKTIVITET

Bygninger bruger i dag ca. 40 % af den globale energi. Industrisektoren tegner sig for ca. 30 % af det samlede, globale energiforbrug. Og meget af det går til spilde. Der kan indhøstes meget store gevinster ved at forbedre energieffektiviteten i vores bygninger gennem renovering. Og isolering er det bedste sted at starte.

Læs mere

 

BRANDSIKKERHED

Bygningsmassen er under konstant forandring, der installeres nye produkter og materialer, og der indføres nye, banebrydende metoder. Ikke mindst i lyset af den nyere lovgivning og regulering inden for energibesparelser er det afgørende, at beslutninger om forbedring af bygninger ikke bringer brandsikkerheden i fare.

 

Læs mere

AKUSTIK

En ud af fem personer i Europa lider under støjniveauer, der ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udgør en betydelig sundhedstrussel, og det er en situation, der bliver værre. Byernes bebyggelsestæthed øges og støjforureningen bliver mere intens. Det har en meget negativ indflydelse på produktiviteten, effektiviteten og den sociale adfærd.

Læs mere