ENERGI OG CO2

Langt den største energimæssige indvirkning på miljøet kommer fra vores produktion. Men vi er også i gang med at reducere virkningen fra vores kontorer, produkttransport og medarbejdernes rejseaktiviteter.

ENERGY AND CO2
RESOURCE USE
CIRKULÆR ØKONOMI

Hos Knauf Insulation arbejder vi konstant på at skabe flere resultater med færre ressourcer og højere kvalitet.

SUNDHED OG SIKKERHED

Vores mål er, at der ikke er nogen skader på vores arbejdssteder. Workshops, månedlige rapporter og et fornyet og forstærket fokus på undersøgelse af hændelser kombineret med et nyt onlinesystem til registrering af årsagssammenhænge for hændelser.

HEALTH AND SAFETY