For a better world
For a Better World

Knauf Insulation har altid været præget af bæredygtighed. Vores produkter sparer energi, mindsker udslippene og er designet til at sikre, at bygninger er gode for miljøet, og at menneskers helbred, sikkerhed og trivsel fremmes. 


Inden for hele organisationen har vi nu i mere end ti år arbejdet med bæredygtighedens tre søjler. Vi har fokuseret på, at vi ikke forårsager nogen skader, vi har reduceret vores energiforbrug og udslip, genanvendt produktionsaffald, indført principper for cirkulær økonomi og løbende agiteret for bedre og mere bæredygtige bygninger. I de seneste ti år har vi sat meget i gang, og vi er stolte over, hvordan vi har forbedret organisationen, hjulpet vores kolleger, netværk og kunder og reduceret vores miljøpåvirkning.

Men bæredygtighed er en proces med løbende forbedringer. Vi skal bygge videre på vores succes. Vi skal gøre mere for mennesker og miljøet. Derfor har vi udarbejdet en ny bæredygtighedsstrategi. Vi kalder den nye strategi ”For A Better World”, eftersom den er baseret på vores vision om at være førende inden for smarte isoleringsløsninger til en bedre verden.

Højdepunkter mellem 2010 og 2020

Energi & Emission

Sikkerhed

Affald

NOx

Vand

22.7% reduktion af energiforbrug 56% reduktion i tabt arbejdstid p.g.a. arbejdesulykker 67.3% reduktion i affald til deponi 42.7% reduktion i NOx udledning 39.8% reduktion i vandforbrug
23.2% reduktion i emission       80.7% reduktion i spildevand

Vi har formuleret fire vigtige langsigtede mål for fremtiden. Vi har truffet foranstaltninger for at vise, hvordan hvert enkelt mål vil blive nået.

Vi ved, at en bedre verden kan starte på arbejdet. Se, hvordan vi sikrer, at vores samfund og mennesker udvikles på en tryg måde.

Vores store ambition er at reducere. Læs om, hvordan vi minimerer miljøpåvirkningen fra vores produkter, fabrikker og kontorer.
Vi skal gøre mere ved hjælp af mindre. Læs, hvordan vi reducerer, genanvender og genvinder.
Bygninger spiller en afgørende rolle i at skabe en bedre verden. Læs om, hvordan vi vil fremtidstilpasse vores bygninger

Ud over vores fire langsigtede mål har vi udarbejdet delmål for 2025, som alle kan begynde at gå efter allerede nu. 


Vi er overbeviste om, at de, der leder, skal tage ansvaret for, at processen skrider frem for at opnå disse mål. Vi må ikke overlade problemerne til næste generation. Du kan følge vores udvikling på siderne her.