Frem mod lavenergi- og nulenergi-bygninger

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Offentlig regulering sætter den termiske effektivitet under pres i nyt europæisk byggeri fra i dag og frem til 2020. En af de vigtige udfordringer, som trækker energi ud af bygningerne, er dårlig lufttæthed. Hvis denne udfordring håndteres, samtidig med at man tilføjer isolering, kan man opnå langt højere energieffektivitet.

Opportunities and challenges

Offentlig regulering sætter den termiske effektivitet under pres i nyt europæisk byggeri fra i dag og frem til 2020. Både nybyggede og renoverede bygninger er nødt til at være meget energieffektive. Det er en nødvendighed, der både rummer store muligheder og uendelige tekniske udfordringer.

For eksempel er mange gamle bygninger opført med hulmure – kæmpemæssige rum med meget lav energieffektivitet, som skal fyldes ud. Mange har slet ingen isolering. Desuden er der problematikkerne omkring nyopførte bygninger. Den enkelte bygning konstrueres, så den kan opfylde kravene fra dens omgivelser. Det betyder, at der ikke findes en enkelt universalløsning.

Nybyggeri skal selvfølgelig undgå at gentage fortidens fejl, men der vil stadig være udfordringer, fordi energieffektiviteten skal øges, indtil bygningerne er næsten energineutrale – en standard, som bliver obligatorisk for alt nybyggeri i Europa fra 2020.

En af de vigtige udfordringer, som trækker energi ud af bygningerne, er dårlig lufttæthed. Hvis denne udfordring håndteres, samtidig med at man tilføjer isolering, kan man opnå langt højere energieffektivitet.

I USA har Knauf Insulation udviklet systemet ECOSEAL. Det kombinerer den bedste isolering til en bygning med et fleksibelt tætningsmiddel, som hurtigt og effektivt lukker åbninger, der kan tømme bygningen for energi.

I Europa kombineres Knauf Insulations SUPAFIL indblæsninguld eller glasuld med ECOSE-teknologien med Homeseal-tilbehør for at sikre lufttætte, isolerede boliger.